Over Lambo

Uitgeverij LAMBO is een kleine, gespecialiseerde uitgeverij voor de kunstvakken met ruimte voor experimenten, innovatie en oog voor de kwaliteit van kleine dingen. Sinds 1985 ontwikkelen we in samenwerking met verschillende partners methoden en uitgaven voor muziek, tekenen, handvaardigheid en andere kunstvakken. ‘Hart voor kunst en cultuur' is ons credo: de publicatie van uitstekende leermiddelen voor de kunstvakken tegen een betaalbare prijs.
Ons fonds van uitgaven en methoden is in de loop der jaren uitgebreid. Aanvankelijk ging het alleen om teken- en handvaardigheidmethoden voor het voortgezet onderwijs. In de loop der tijd is er een complete reeks uitgaven ontwikkeld voor de beeldende vakken, ckv, kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing, muziek, film en drama in het primair onderwijs tot en met volwasseneneducatie en hbo.

Op onze vestiging in Arnhem beperken we ons tot een aantal kernactiviteiten:

  • het verstrekken van informatie over onze methoden en uitgaven,
  • de ontwikkeling van onze uitgaven, auteursbegeleiding, tekstredactie, webredactie,
  • beeldredactie, beeldverwerving,
  • regelen van rechten (beeld en geluid),
  • het onderhouden van contact met docenten en leerlingen,
  • administratieve werkzaamheden.

Activiteiten als de vormgeving, druk, opslag, ict, logistiek en verzending zijn ondergebracht bij externe partners.

Indien u via onze nieuwsbrief op de hoogte gehouden wilt worden van onze publicaties verzoeken we u uw postgegevens te mailen.
Dat kan naar info@lambo.nl twee maal per jaar ontvangt u dan onze nieuwsbrief.

  • Ons pand

Parkstraat 30
6828 JJ Arnhem
Google maps

Telefoon: 026 - 351 56 13

E-mail: info@lambo.nl

Rekeningnummer 66.71.786
IBAN: NL48INGB0006671786
BIC: INGBNL2A

KVK-nummer:  09060959
BTW-nummer:  NL-803905312B01