Over LAMBO

Kunst is kwetsbaar maar zeer de moeite waard. Met oog en oor voor kunst zie je en beleef je meer.
Met onze uitgaven beogen we:
- het leren waarderen van kunst
- het leren genieten van kunst
- het leren de complexiteit van kunst te ervaren en doorzien
- het leren kunst te maken.

Uitgeverij LAMBO is een kleine, gespecialiseerde educatieve uitgeverij voor de kunstvakken, met ruimte voor experimenten, innovatie en oog voor de kwaliteit van kleine dingen. Sinds 1985 ontwikkelen we in samenwerking met verschillende partners methoden en uitgaven voor beeldende vorming, muziek en andere kunstvakken. ‘Hart voor kunst en cultuur' is ons credo. Dat doen we door het ontwerpen, uitwerken, publiceren en aanbieden van uitstekende leermiddelen voor de kunstvakken tegen een betaalbare prijs.

Ons fonds van uitgaven en methoden is in de loop der jaren uitgebreid. Aanvankelijk ging het alleen om de beeldende vorming voor het voortgezet onderwijs, maar in de loop der tijd is er een complete reeks uitgaven ontwikkeld voor de beeldende vakken, ckv, kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing, muziek, film, dans en drama van het primair onderwijs tot en met het hbo en volwasseneneducatie.

  • Ons pand

In ons fonds vindt u titels die voor de grote educatieve uitgeverijen in Nederland in commercieel opzicht eigenlijk niet interessant zijn, zoals de vakgebieden van dans en drama zijn. Omdat ook de ‘kleine vakken’ de moeite waard zijn en ondersteund moeten worden met een goede methode, hebben we ook voor die vakken geïnvesteerd in goed en aantrekkelijk vormgegeven lesmateriaal.

Met de opkomst van internet zijn afstanden korter geworden. Veel bedrijven laten hun producten in Oost-Europa of nog verder weg produceren. Omdat Uitgeverij LAMBO haar leermiddelen voor het Nederlands taalgebied ontwikkelt voelen we ons verbonden met Nederland en met Arnhem en Gelderland in het bijzonder. Voor activiteiten als vormgeving, druk, opslag, ict, logistiek en verzending werken we daarom samen met verschillende partners in Arnhem en de regio.
Op onze vestiging in Arnhem beperken we ons tot een aantal kernactiviteiten:
• de ontwikkeling van onze uitgaven, auteursbegeleiding,
• beeldredactie, tekstredactie, webredactie, beeldverwerving,
• regelen van rechten (beeld en geluid),
• het onderhouden van contact met o.a. docenten en leerlingen,
• administratie.

Aan ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en internet kunnen en willen we niet voorbij gaan. Ze raken de leerlingen, het onderwijs en dus ook de kunstvakken. Daarom willen we investeren in mogelijkheden om leermiddelen digitaal ter beschikking te stellen, die ook interactieve toepassingsmogelijkheden bieden voor de vaktheorie en praktische opdrachten.

Indien u via onze nieuwsbrief op de hoogte gehouden wilt worden van onze publicaties verzoeken we u uw postgegevens te mailen. Dat kan naar info@lambo.nl. En enkele keer per jaar ontvangt u dan onze nieuwsbrief.

Parkstraat 30
6828 JJ Arnhem
Google maps

Telefoon: 026 - 351 56 13

E-mail: info@lambo.nl

Rekeningnummer 66.71.786
IBAN: NL48INGB0006671786
BIC: INGBNL2A

KVK-nummer:  09060959
BTW-nummer:  NL-803905312B01