Kunst-Actief Bovenbouw

Voor de bovenbouw van het vmbo is 'Kunst-Actief 3 GT' ontwikkeld, dat uw leerlingen maximaal voorbereidt op het examen. In 2015 verschijnt 'Kunst-Actief 4 GT'. Marieke Vredeveld van het Carolus Clusius: "Ik werk sinds dit schooljaar met de vernieuwde methode en ik vind het erg prettig werken!" ‘Kunst-Actief (kunstgeschiedenis)’ is een goed gestructureerde methode op MBO-niveau.

De handleiding is een digitaal document, zodat u de zes oefenexamens daarin voor uw leerlingen kunt kopiëren of via de computers op school beschikbaar kunt stellen. De vragen in de oefenexamens verwijzen naar de beide kleurenpagina's in het leerlingenboek aan het begin van elk hoofdstuk. 

€ 89,00
Kunst-Actief 3 vmbo-GT handleiding

Kunst-Actief 3 vmbo-GT leerboek is in april 2014 verschenen in een hernieuwde versie. De vaardigheiden die in het examenprogramma beeldende vorming voor vmbo-GL en GT zijn verwoord, zijn uitgangspunt geweest en gerealiseerd in het leer- en werkboek van Kunst-Actief vmbo-GT. De leerstof, die aansluit op de vaardigheden uit het examenprogramma, wordt in Kunst-Actief 3 vmbo-GT aangeboden in zes thema’s.

Marieke Vredeveld van het Carolus Clusius: "Ik werk sinds 2014 met de vernieuwde methode en ik vind het erg prettig werken!"

€ 16,10
Kunst-Actief 3 vmbo-GT leerboek

Kunst-Actief 3 vmbo-GT werkboek
De zes hoofdstukken in het werkboek hebben een dubbele functie en steeds dezelfde indeling. Ze bestaan telkens uit:
- een vragenblok
- een model voor procesbeschrijving.
Bij 'Voorbeeld bekijken' vindt u een aantal pagina's uit het werkboek in de vorm van een PDF. 

€ 16,10
Kunst-Actief 3 vmbo-GT Werkboek

De handleiding is uitsluitend rechtstreeks bij LAMBO te bestellen. De docentenhandleiding bij Kunst-Actief 4 vmbo-GT bestaat uit:
1. Inleiding;
2. SLO Handreiking, Explicitering amenprogramma beeldende vorming vmbo-GT, Begrippenlijst;
3. Praktijk en proces: procesverslagen bij de drie thema’s;
4. Antwoordmodel bij de vragen in het leerboek;
5. Examentips;

€ 69,50
kunst-Actief 4 GT Handleiding

Kunst-Actief deel 4 is medio 2015 herzien als Kunst-Actief 4 vmbo-GT. Examenleerlingen hebben in klas 4 met een verkort leer-jaar te maken. Daarom zijn het leer- en het werkboek voor dit leerjaar gebundeld in een boek met drie verschillende thema’s.

€ 16,10
Kunst-Actief 4 vmbo-GT leerboek

Kunst-Actief KB-KG is een methode die op een gestructureerde manier een beeld schets van de kunstbeschouwing en westerse kunstgeschiedenis.

De methode bestaat uit een leerboek en werkboek voor leerlingen. Voor docenten is er een handleiding.

€ 29,50
Kunst-Actief, kunstgeschiedenis, Leerboek

De antwoorden op de vragen en opdrachten in het werkboek vindt u in deze handleiding. Bovendien zijn er aanvullende vragen, opdrachten en analyseschema's om binnen uw leerlingengroep te kunnen differentiëren.

€ 29,30
Kunst-Aktief, kunstgeschiedenis, Handleiding

Het werkboek stimuleert de leerlingen om de leerstof op een actieve manier te verwerken.

Om het zoeken van goede afbeeldingen te vergemakkelijken zijn achter in het werkboek knipbladen in full colour opgenomen.

€ 26,00
Kunst-Aktief, kunstgeschiedenis, werkboek