Kunst-Actief Bovenbouw

'Kunst-Actief' is een veelzijdige methode voor beeldende vormgeving in de onderbouw van het voortgezet onderwijs met een grote variatie aan opdrachten die met de theorie verweven zijn. Voor de bovenbouw VMBO-g-t is er 'Kunst-Actief deel 3' en 'deel 4' die voorbereiden op het examen. ‘Kunst-Actief (kunstgeschiedenis)’ is een goed gestructureerde methode op MBO-niveau.

De huidige uitgave is nog steeds beschikbaar, maar in maart/april 2014 verschijnt er een herziene uitgave van Kunst-Actief deel 3 (ISBN: 978.94.6062.078.2). Bij deze uitgave is geen werkboek; wel is er een uitgebreide handleiding.

€ 16,10
Kunst-Actief 3 leerboek vmbo-GT

Bij de herziene uitgave verschijnt een uitgebreide digitale handleiding (ISBN: 978.94.6062.079.9) met o.a. theorietoetsen en antwoordmodellen, een model voor een werkverslag waarbij leerlingen geoefend worden om bij het beeldend werk gestructureerd te werken conform het praktisch examen.

€ 29,30
Kunst-Actief 3 VMBO Handleiding

De nieuwe editie sluit nauw aan bij het examen vmbo-GT, zodat leerlingen enerzijds vertrouwd raken met het uitwerken van een peroonlijke probleemstelling n.a.v. een thema en anderzijds kennismaken met de aard en inhoud van vragen op het theorie-eindexamen. De leerstof van Kunst-Actief 3 is ondergebracht in zes thematische hoofdstukken.

    Dromen
    Strijd
    Liefde
    Bescherming
    Selfie/zelfportret
    Feest  

In voorbereiding, wordt verwacht in Mei 2014
€ 16,10
Kunst-Actief 3 vmbo-GT (2014)

Het werkboek Kunst-Actief 3 sluit aan bij de opzet en aanbieding van het praktische en schriftelijke examen.

€ 16,10
Kunst-Actief 3 werkboek VMBO

Kunst-Actief 4 is ontwikkeld om leerlingen op een zo actief mogelijke manier te betrekken bij het maken en beschouwen van beeldend werk. Daarvoor worden in deze handleiding verschillende mogelijkheden gegeven.

€ 29,30
Kunst-Actief 4 handleiding VMBO

Kunst-Actief deel 4 biedt de leerling een uitdaging om zich goed voor te bereiden op het examen tekenen of handvaardigheid.

€ 16,10
Kunst-Actief 4 leerboek VMBO

Kunst-Actief 4 werkboek sluit naadloos aan bij de opzet van het examen.

Net als het leerboek bestaat het werkboek Kunst-Actief 4 uit zes hoofdstukken:

€ 16,10
Kunst-Actief 4 werkboek VMBO

Kunst-Actief KB-KG is een methode die op een gestructureerde manier een beeld schets van de kunstbeschouwing en westerse kunstgeschiedenis.

De methode bestaat uit een leerboek en werkboek voor leerlingen. Voor docenten is er een handleiding.

€ 29,50
Kunst-Actief, kunstbeschouwing, leerboek

De antwoorden op de vragen en opdrachten in het werkboek vindt u in deze handleiding. Bovendien zijn er aanvullende vragen, opdrachten en analyseschema's om binnen uw leerlingengroep te kunnen differentiëren.

€ 29,30
Kunst-Aktief, kunstbeschouwing, handleiding

Het werkboek stimuleert de leerlingen om de leerstof op een actieve manier te verwerken.

Om het zoeken van goede afbeeldingen te vergemakkelijken zijn achter in het werkboek knipbladen in full colour opgenomen.

€ 21,60
Kunst-Aktief, kunstbeschouwing, werkboek