Kunst-Actief Onderbouw

'Kunst-Actief' is een veelzijdige methode voor beeldende vormgeving VMBO-BKGT van het voortgezet (secundair) onderwijs. We zijn bezig om onze uitgaven binnen 'Kunst-Actief' te actualiseren. Voor de onderbouw is 'Kunst-Actief-1-LBK' inmiddels beschikbaar en werken we aan 'Kunst-Actief-2-LBK' en aan 'Kunst-Actief-1-GT. Die uitgaven zijn beschikbaar voor het schooljaar 2015-2016.

Kunst-Actief LBK is ontwikkeld voor VMBO-lwoo, -basis en -kader.
De methode bestaat uit:

€ 17,50
Kunst-Actief 1 LBK

De handleiding bij Kunst-Actief deel 1 LBK voor de docent bestaat uit een toelichting bij elk van de vier subhoofdstukken in het leerboek.
- Hoofdstuk 1: Ik
- Hoofdstuk 2: Portret
- Hoofdstuk 3: Monsters
- Hoofdstuk 4: Beweging
- Hoofdstuk 5: Vissen.

€ 69,50
Kunst-Actief 1 LBK Handleiding + PPS

Leren door doen!

De Kunst-Actief basisbboeken gaan uit van het BB-niveau; zo weinig mogelijk pure theorie dus en vooral doen; dat is het belangrijkste uitgangspunt van deze uitgave. Het leerwerkboek is ontwikkeld voor de beeldende praktijk: tekenen en handvaardigheid. De theorie is verwerkt in de praktische opdrachten.

€ 16,10
Kunst-Actief 1, basiswerkboek VMBO

Handleiding en antwoordmodellen bij Kunst-Actief 1 Basiswerkboek voor het vmbo.

€ 29,30
Kunst-Actief 1, BWB vmbo handleiding

Leren door doen!

Ook voor het tweede leerjaar is het BB-niveau als uitgangspunt genomen. Zo weinig mogelijk pure theorie dus en vooral 'doen'; dat is het belangrijkste uitgangspunt van deze uitgave. Net als deel 1 bestaat Kunst-Actief deel 2 uit twaalf hoofdstukken met opdrachten voor 2D- en 3D-beelden: tekenen en handvaardigheid.

€ 16,10
Kunst-Actief 2, basiswerkboek VMBO

Handleiding en antwoordmodellen bij Kunst-Actief 2 Basiswerkboek voor het vmbo.

€ 29,30
Kunst-Actief 2, BWB vmbo handleiding

De handleiding Kunst-Actief onderbouw THV op cd (in Word) bestaat uit:

€ 29,30
Kunst-Actief, onderbouw THV, handleiding

Dit leerwerkboek bevat veel verassende en vernieuwende opdrachten voor de onderbouw van T,H,V.

Deze uitgave is een combinatie van een leerboek en een werkboek. Het veelzijdige boek bevat een grote variatie aan opdrachten; van concrete teken- en kleioefeningen tot vakoverstijgende en conceptuele projectvoorstellen. 

€ 22,40
Kunst-Actief, onderbouw THV, leerboek