Kunst-Actief Onderbouw

'Kunst-Actief' voor VMBO is grotendeels herzien. Binnen 'Kunst-Actief' zijn twee lijnen ontwikkeld, één voor VMBO-basis en kader, en één voor de gemengde en theoretische leerweg. Voor basis en kader zijn 'Kunst-Actief deel 1 en deel 2' inmiddels beschikbaar. Voor VMBO-gl en VMBO-tl zijn 'Kunst-Actief GT deel 1, deel 3 en deel 4 verkrijgbaar.

Kunst-Actief 1 GT is ontwikkeld voor klas 1 VMBO-gemengde leerweg en VMBO-theoretische leerweg.
Het is een thematische methode en bestaat uit:

  • een leerlingenboek met leerstof en opdrachten,
  • een uitgebreide docentenhandleiding met toetsen en extra beeldmateriaal bij elk hoofdstuk.

De vijf thematische hoofdstukken van dit deel zijn:

€ 19,75
Kunst-Actief 1 GT

Kunst-Actief LBK is ontwikkeld voor vmbo-lwoo, -basis en -kader.
De methode bestaat uit:

€ 17,50
Kunst-Actief 1 LBK

De handleiding bij Kunst-Actief deel 1 LBK voor de docent bestaat uit een toelichting bij elk van de vier subhoofdstukken in het leerboek.
- Hoofdstuk 1: Ik
- Hoofdstuk 2: Portret
- Hoofdstuk 3: Monsters
- Hoofdstuk 4: Beweging
- Hoofdstuk 5: Vissen.

€ 69,50
Kunst-Actief 1 LBK Handleiding + PPS

Leren door doen!

De Kunst-Actief basisbboeken gaan uit van het BB-niveau; zo weinig mogelijk pure theorie dus en vooral doen; dat is het belangrijkste uitgangspunt van deze uitgave. Het leerwerkboek is ontwikkeld voor de beeldende praktijk: tekenen en handvaardigheid. De theorie is verwerkt in de praktische opdrachten.

€ 16,10
Kunst-Actief 1, basiswerkboek VMBO

Handleiding en antwoordmodellen bij Kunst-Actief 1 Basiswerkboek voor het vmbo.

€ 29,30
Kunst-Actief 1, BWB vmbo handleiding

Net als het eerste deel is Kunst-Actief 2 LBK door dezelfde twee ervaren docenten uit het vmbo BB en KB ontwikkeld voor klas 2 vmbo Leerwegondersteunend, BASIS en KADER. De opdrachten in het leerlingenboek doen een beroep op de creativiteit van de leerlingen maar de auteurs willen ook dat leerlingen succes hebben bij het maken van de opdrachten. Succes smaakt immers naar meer.

€ 17,50
Kunst-Actief 2 LBK

Leren door doen!

Ook voor het tweede leerjaar is het BB-niveau als uitgangspunt genomen. Zo weinig mogelijk pure theorie dus en vooral 'doen'; dat is het belangrijkste uitgangspunt van deze uitgave. Net als deel 1 bestaat Kunst-Actief deel 2 uit twaalf hoofdstukken met opdrachten voor 2D- en 3D-beelden: tekenen en handvaardigheid.

€ 16,10
Kunst-Actief 2, basiswerkboek VMBO

Handleiding en antwoordmodellen bij Kunst-Actief 2 Basiswerkboek voor het vmbo.

€ 29,30
Kunst-Actief 2, BWB vmbo handleiding

Dit leerwerkboek bevat veel verassende en vernieuwende opdrachten voor de onderbouw van T,H,V.

Deze uitgave is een combinatie van een leerboek en een werkboek. Het veelzijdige boek bevat een grote variatie aan opdrachten; van concrete teken- en kleioefeningen tot vakoverstijgende en conceptuele projectvoorstellen. 

€ 22,40
Kunst-Actief, onderbouw THV, leerboek