Plat-Vorm THV

'Plat-Vorm' is een thematische methode voor beeldend vormgeven in de onderbouw van vmbo-T, havo en vwo. De methode bestaat uit een leerboek, een uitgebreide handleiding met PPS en toetsen. Sommige thema's zijn direct in samenhang met andere vakken te gebruiken bij projecten. Veel van de stof in de thematische deelthema's kunt u daarvoor direct gebruiken. De opzet van de methode is helder en de uitgaven hebben een grote beeldende kwaliteit: ze nodigen direct uit om aan de slag te gaan. De methode doet recht aan de Kernconcepten voor Kunst en Cultuur en de Kernvaardigheden binnen het vakgebied 'beeldend'. Deze zijn uitgewerkt in de handleiding. V

Plat-Vorm voor vmboT, havo en vwo is een thematische methode voor de beeldende vakken in de onderbouw vmbo-T, havo en vwo. In Plat-Vorm 1 vindt u de volgende zes thema's:

1. Letters en Tekens,
2. Verpakken,
3. Eten,
4. Wonen,
5. Actie!
6. Dieren

€ 19,50
Plat-Vorm 1 (thv)

De uitgebreide digitale handleiding Plat-Vorm 1 (thv) biedt ruime ondersteuning van de methode. Een belangrijk onderdeel van de handleiding is het 'werkboekdeel' met verwerkingsstof. Per deelthema vindt u er een aantal vragen en opdrachtsuggesties als verwerkingsmogelijkheden van de leerstof in het leerboek.

€ 65,00
Plat-Vorm 1 (thv) handleiding + PPS

Bij deel 1 van Plat-Vorm zijn toetsen ontwikkeld. Het merendeel van de vragen zijn open vragen: ca. 40 per hoofdstuk. Genoeg voor een proefwerk in een toetsweek. 
De toetsvragen en antwoordmodellen ontvangt u in de vorm van Word-bestanden, zodat u de mogelijkheid hebt om de toetsen naar aanleiding van de behandelde stof en het niveau van de leerlingen aan te passen of te combineren. De afbeeldingen zijn in de Word-documenten opgenomen. In het vragenmodel zijn de afbeeldingen goed te schalen.

€ 95,00
Plat-Vorm 1 (thv) Toetsen

Plat-Vorm deel 2 sluit qua opzet en inhoud aan bij het eerste deel. Net als deel 1 is het tweede deel is thematisch van opzet en is de leerstof met betrekking tot de belangrijkste beeldende aspecten op een speelse manier in de tekst verwerkt.
De thema's in het tweede deel zijn:
1. Muziek
2. Uiterlijk vertoon
3. Ontworpen en gemaakt
4. De wereld rond 
5. Emotie
6. Kunst en wetenschap

€ 19,50
Plat-Vorm 2 (thv)

De uitgebreide digitale Plat-Vorm 2 (thv) handleiding biedt ruime ondersteuning van de methode. Een belangrijk onderdeel van de handleiding is het ‘werkboekdeel’. Daarin staan verwerkingsvragen en opdrachten voor 2D en 3D bij elk van de 54 deelthema’s in het leerboek. In totaal heeft u de beschikking over meer dan 100 opdrachten. De vragen zijn bedoeld om leerlingen bij de leerstof te betrekken en staan daarom ook in de 5 power points bij de handleiding.

€ 65,00
Plat-Vorm 2 (thv) handleiding + PPS

Ook bij deel 2 van Plat-Vorm zijn toetsen ontwikkeld. Het merendeel van de vragen zijn open vragen: ca. 40 per hoofdstuk. Genoeg voor een proefwerk in een toetsweek.

De toetsvragen en antwoordmodellen ontvangt u in de vorm van Word-bestanden, zodat u de mogelijkheid hebt om de toetsen naar aanleiding van de behandelde stof en het niveau van de leerlingen aan te passen of te combineren. De afbeeldingen zijn in de Word-documenten opgenomen. In het vragenmodel zijn de afbeeldingen goed te schalen.

€ 95,00
Plat-Vorm 2 (thv) Toetsen

In de handleiding op CD worden verschillende mogelijkheden aangegeven ten aanzien van de keuze van de thema's in het leerboek en de uitwerking daarvan. Bovendien vindt u er extra toetsen en de nodige antwoordmodellen.

€ 29,30
Plat-Vorm 3 THV handleiding

In Plat-Vorm 3 voor beeldende vormgeving worden vijf thema's aangeboden. De inhoud sluit goed aan op de leerstof in de bovenbouw van havo en vwo.

€ 19,25
Plat-Vorm 3 THV leerboek

Plat-Vorm 3 werkboek voor beeldende vormgeving bestaat uit theorievragen bij het leerboek en aanvullende informatie over vormgeving en techniek.

De indeling van Plat-Vorm 3 werkboek sluit aan bij die van het leerboek.

Inhoud van het werkboek

1. Mensfiguur

€ 13,00
Plat-Vorm 3 THV werkboek