Plat-Vorm

'Plat-Vorm' is een thematische methode voor beeldend vormgeven in de onderbouw van vmbo-T, havo en vwo. De methode bestaat uit een leerboek, een uitgebreide handleiding met PPS en toetsen. Sommige thema's zijn direct in samenhang met andere vakken te gebruiken bij projecten. De opzet van de methode is helder en de uitgaven hebben een grote beeldende kwaliteit: ze nodigen direct uit om aan de slag te gaan.

Plat-Vorm voor vmboT, havo en vwo is ontwikkeld voor de onderbouw van het VO. De methode doet recht aan de Kernconcepten voor Kunst en Cultuur en de Kernvaardigheden binnen het vakgebied 'beeldend'. Ze worden uitgewerkt in de handleiding. Verder biedt de methode tal vanl mogelijkheden samenhang met andere vakken en projectonderwijs, zonder dat uw vak daaronder lijdt.

€ 19,50
Plat-Vorm 1 (thv)

Plat-Vorm 1 (thv)  handleiding biedt uitgebreide ondersteuning van de methode. Bij elk van de hoofdstukken in het leerboek vindt u in de handleiding mogelijkheden voor introductie van de subthema's in de klas; bijvoorbeeld met behulp van de uitgebreide PowerPoints in de handleiding bij de 54 subthema's van deel 1. In de PowerPoints staan afbeeldingen met daarbij vragen om de leerlingen bij de inhoud van het hoofdstuk te betrekken.

€ 65,00
Plat-Vorm 1 (thv) handleiding + PPS

Bij deel 1 van Plat-Vorm zijn toetsen ontwikkeld. Het merendeel van de vragen zijn open vragen: ca. 40 per hoofdstuk. Genoeg voor een proefwerk in een toetsweek. 
De toetsvragen en antwoordmodellen ontvangt u in de vorm van Word-bestanden, zodat u de mogelijkheid hebt om de toetsen naar aanleiding van de behandelde stof en het niveau van de leerlingen aan te passen of te combineren. De afbeeldingen zijn in de word-documenten opgenomen. In het vragenmodel zijn de afbeeldingen goed te schalen.

€ 95,00
Plat-Vorm 1 (thv) Toetsen

Plat-Vorm deel 2 sluit qua opzet en inhoud aan bij het eerste deel.

De thema's in het tweede deel zijn:

  • Muziek
  • Uiterlijk vertoon
  • Gebruiksvoorwerpen
  • Op reis
  • Emotie
  • Kunst en wetenschap

Elk thema is uitgewerkt in 9 verschillende afgeleide thema's zodat u met dit boek weer de beschikking heeft over 54 subthema's. De bijbehorende handleiding biedt suggesties voor even zoveel 2- en 3D-opdrachten. Meer dan genoeg om uw leerlingen te inspireren.  

€ 19,50
Plat-Vorm 2 (thv)

Plat-Vorm 2 (thv)  handleiding biedt uitgebreide ondersteuning van de methode. Bij elk van de hoofdstukken in het leerboek vindt u in de handleiding mogelijkheden voor introductie van de subthema's in de klas; bijvoorbeeld met behulp van de uitgebreide PowerPoints in de handleiding bij de 54 subthema's van deel 2.

€ 65,00
Plat-Vorm 2 (thv) handleiding + PPS

Ook bij deel 2 van Plat-Vorm zijn toetsen ontwikkeld. Het merendeel van de vragen zijn open vragen: ca. 40 per hoofdstuk. Genoeg voor een proefwerk in een toetsweek.

De toetsvragen en antwoordmodellen ontvangt u in de vorm van Word-bestanden, zodat u de mogelijkheid hebt om de toetsen naar aanleiding van de behandelde stof en het niveau van de leerlingen aan te passen of te combineren. De afbeeldingen zijn in de Word-documenten opgenomen. In het vragenmodel zijn de afbeeldingen goed te schalen.

€ 95,00
Plat-Vorm 2 (thv) Toetsen

In de handleiding op CD worden verschillende mogelijkheden aangegeven ten aanzien van de keuze van de thema's in het leerboek en de uitwerking daarvan. Bovendien vindt u er extra toetsen en de nodige antwoordmodellen.

€ 29,30
Plat-Vorm 3 THV handleiding

In Plat-Vorm 3 voor beeldende vormgeving worden vijf thema's aangeboden. De inhoud sluit goed aan op de leerstof in de bovenbouw van HAVO en VWO.

€ 19,25
Plat-Vorm 3 THV leerboek

Plat-Vorm 3 werkboek voor beeldende vormgeving bestaat uit theorievragen bij het leerboek en aanvullende informatie over vormgeving en techniek.

De indeling van Plat-Vorm 3 werkboek sluit aan bij die van het leerboek.

Inhoud van het werkboek

1. Mensfiguur

€ 13,00
Plat-Vorm 3 THV werkboek