Tijdsbeeld

De methode TIJDSBEELD voor beeldend vormgeven in het basisonderwijs sluit aan bij de CANON VAN NEDERLAND. Met Tijdsbeeld krijgen uw lessen de nodige verdieping en samenhang met andere vakken in het onderwijs.

Samenstelling beoordelingsset
In totaal bestaat Tijdsbeeld uit vijf ringbanden en dat is eigenlijk een te omvangrijk pakket om ter inzage op te sturen. Vandaar dat er een beoordelingsset is samengesteld.

€ 35,00
Tijdsbeeld Beoordelingsset

Tijdsbeeld is een unieke methode voor beeldend vormgeven omdat ze aansluit bij verschillende onderwerpen uit wereldoriëntatie voor basisonderwijs (en voortgezet onderwijs).

€ 171,60
Tijdsbeeld Bovenbouw Map 1

Toegankelijke methode
Tijdsbeeld is een laagdrempelige en toegankelijke methode voor beeldend vormgeven in het basisonderwijs. Die toegankelijkheid is gerealiseerd door de heldere structuur van de methode en de herkenbaarheid door functioneel gebruik van kleuren.

€ 171,60
Tijdsbeeld Bovenbouw Map 2

Tijdsbeeld is laagdrempelig en toegankelijk voor de leerkracht. Die toegankelijkheid is gerealiseerd door de heldere structuur van de methode en de herkenbaarheid door functioneel gebruik van kleuren. Om met de methode goed les te kunnen geven, is geen andere vooropleiding nodig dan de opleiding van de Pabo.

€ 171,60
Tijdsbeeld Bovenbouw Map 3

De handleiding bij Tijdsbeeld is als volgt samengesteld:

  1. Inleiding
  2. Beeldend vormgeven in samenhang
  3. De opdrachten in Tijdsbeeld
  4. Uitgangspunten voor beeldend vormgeven
  5. Samenstelling Tijdsbeeld
  6. Overzicht van thema's en lessen
  7. Beeldend problematiseren, hoe doe je dat?
€ 26,00
Tijdsbeeld Bovenbouw, Handleiding

Alle beeldkaarten uit Map 1, 2 en 3 van Tijdsbeeld Bovenbouw en de daarbij horende lesopdrachten en informatie zijn met Tijdsbeeld Digitaal in de vorm van PDF's beschikbaar. Als docent kunt u de beeldkaarten dus via uw digibord of beamer projecteren en de opdrachten geprint of via uw computer gebruiken.

In voorbereiding, wordt verwacht in mei 2016
€ 165,00
Tijdsbeeld Digitaal

Voor uw gemak en dat van de leerlingen is de map met Techniek- en Kopieerkaarten bij Tijdsbeeld samengesteld. Daarin vindt u:

  • 53 techniekkaarten
  • 16 kopieerkaarten
€ 46,80
Tijdsbeeld, Techniek- en kopieerkaarten