ART-History

Bij ART-History kunt u gebruik maken van veel verdiepend en aanvullend materiaal, waaronder ICT-katernen en online-versies. Daar vind en uw leerlingen een schat aan video- en audiofragmenten als bronnen bij de vragen.

Examenonderwerpen KuA

Om de leerstof toegankelijk te maken, heeft het nieuwe leerboek een structuur met een uitgebreide cultuurhistorische inleiding, waarna ingegaan wordt op de ontwikkelingen binnen de diverse kunstdisciplines. Voor rondleidingen van havo- en vwo-leerlingen maakt het Rijksmuseum gebruik van ART History, Cultuur van de Kerk.

€ 12,90
ART-History, 1 Cultuur van de Kerk, leerboek (2015)

ART-History Cultuur van de Kerk online sluit aan bij het leerboek en biedt bovendien geluids- en videofragmenten. De vragen en opdrachten zijn in de online-uitgave opgenomen. Rieuwert Catz, docent KuA Stedelijk Gymnasium Den Bosch: "Fantastisch, mooi strak beeld en supersnel; onderwijs voor de 21e eeuw!"

€ 10,90
ART-History, 1 Cultuur van de Kerk, online (2015)

Vanaf augustus 2016 kunt u het online-vragenblok van ART-History, 1 Cultuur van de Kerk, online (2015) ook apart bestellen. Op die manier kunt u dus ook een combinatie van het leerboek (ART-History, Cultuur van de Kerk, Leerboek (2015)) + de vragen maken; zo hebben uw leerlingen de voordelen van het leren uit een boek én kunnen ze zich met de vragen goed voorbereiden op het examen.

In voorbereiding, wordt verwacht in augustus 2016
€ 4,90
ART-History, 1 Cultuur van de Kerk, online-vragenblok (aug. 2016)

ART History - 11e t/m 19e Eeuw is de gebundelde versie van de vier katernen over de elfde t/m de negentiende eeuw, te weten de Cultuur van de Kerk in de 11 t/m de 14e eeuwHofcultuur, Cultuur van het burgerlijke in de Gouden Eeuw, en de Cultuur van Romantiek en Realisme in de 19e eeuw.

€ 41,75
ART-History, 1 t/m 4 De 11e t/m 19e eeuw, Leerboek (2009)

De ICT-component over de hofcultuur met bijbehorend werkboekje is eigenlijk onmisbaar om het examenonderdeel over de hofcultuur aan de hand van animaties, video-, film- en geluidsfragementen met bijbehorende vragen en opdrachten goed te bestuderen. De hofcultuur is in 2014 en 2015 examenonderwerp voor HAVO.

€ 11,90
ART-History, 2 Hofcultuur, ICT-Component

Omdat zelfstandig leren een van de belangrijkste kenmerken van de Tweede Fase is, hebben we over de hofcultuur in de renaissance en barok van onze dvd-rom een netwerkversie ontwikkeld. 

€ 165,00
ART-History, 2 Hofcultuur, Netwerkversie

In het nieuwe tekstboek over de hofcultuur in de renaissance en barok wordt allereerst ingegaan bij de historische ontwikkeling en voorwaarden die het ontstaan van de renaissance aan de hoven in Europa mogelijk maakt. Omdat de renaissance wordt gezien als een herleving van de klassieke oudheid wordt een hoofdstuk gewijd aan de kunst in de oudheid. Ook het ontwikkelingsproces van ridder tot hoveling wordt beschreven. 

€ 14,25
ART-History, 2 Hofcultuur, tekstboek (2016)

Deze ICT-component met bijbehorend werkboekje over de burgerlijke cultuur in de Gouden Eeuw is eigenlijk onmisbaar om het examenonderdeel over de hofcultuur aan de hand van animaties, video-, film- en geluidsfragementen met bijbehorende vragen en opdrachten goed te bestuderen.

€ 11,90
ART-History, 3 De Gouden Eeuw, ICT-Component

ART History, De Gouden Eeuw, gaat over muziek, dans, beeldende kunst, architectuur en theater van de burgerlijke cultuur van Nederland in de 17e eeuw. Voor rondleidingen van havo- en vwo-leerlingen maakt het Rijksmuseum gebruik van ART History De Gouden Eeuw.

€ 12,90
ART-History, 3 De Gouden Eeuw, Leerboek

Omdat zelfstandig leren een van de belangrijkste kenmerken van de Tweede Fase is, hebben we over de cultuur van het burgerlijke in de Gouden Eeuw in de Nederlanden tijdens de barok van onze dvd-rom een netwerkversie ontwikkeld.

€ 165,00
ART-History, 3 De Gouden Eeuw, Netwerkversie

Het nieuwe leerboek (80 pagina's) heeft een wat andere opzet dan de vorige editie. Het boek is ingedeeld in vijf hoofdstukken:
1. Inleiding
2. Neoclassicisme
3. De romantiek
4. De tweede helft van de 19e eeuw (het realisme)
5. Het fin de siècle. 

€ 14,25
ART-History, 4 Cultuur van Romantiek en Realisme (2016)

ART-History Romantiek en Realisme online sluit aan bij het leerboek en heeft een ruime bron aan onmisbare geluids- en videofragmenten. De vragen en opdrachten zijn in de online-uitgave opgenomen; een ideale voorbereiding op het examen. Anders dan de gebruikelijke methoden die als pdf op een tablet geraadpleegd worden, bent u met ART-History Romantiek en Realisme online op een overzichtelijke website. Leerlingen raken hier de 'digitale weg niet kwijt.'

€ 10,90
ART-History, 4 Romantiek en Realisme in de 19e eeuw, online (2016)

ART History - De negentiende eeuw gaat over muziek, dans, beeldende kunst, architectuur en theater van de cultuur van romantiek en realisme tijdens de negentiende eeuw.

€ 12,90
ART-History, 4 Romantiek en Realisme, Leerboek (2009)

Vanaf augustus 2016 kunt u het online-vragenblok van ART-History, 4 Romantiek en Realisme in de 19e eeuw, online (2016) ook apart bestellen.

In voorbereiding, wordt verwacht in augustus 2016
€ 4,90
ART-History, 4 Romantiek en Realisme, online-vragenblok (aug. 2016)

Met talrijke illustraties, animaties, audio-en videofragmenten is ART-History, Cultuur van het Moderne - online is een uitstekende vervanging van of aanvulling op het leerboek. De online-uitgave bestaat uit twee delen:
  -  een Informatieblok  
  -  een Vragenblok
Ze biedt een prima basis voor leerlingen om zich de examenstof voor het desbetreffende examenonderwerp eigen te maken.

In voorbereiding, wordt verwacht in augustus 2016
€ 11,90
ART-History, 5 Cultuur van het Moderne, online (aug 2016)

Vanaf augustus 2016 kunt u het online-vragenblok van het verwachte ART-History, 5 Cultuur van het Moderne, online (aug. 2016) ook apart bestellen.

In voorbereiding, wordt verwacht in augustus 2016
€ 4,90