ART-History

Bij ART-History kunt u gebruik maken van veel verdiepend en aanvullend materiaal, waaronder ICT-katernen. Dat zijn werkboekjes met een dvd-rom. In het werkboekje staan vragen over het desbetreffende examenonderwerp. Op de dvd-rom vindt u video- en audiofragmenten als bronnen bij de vragen in het werkboekje. Van de dvd-roms zijn ook netwerkversies beschikbaar, die op school op de server gezet kunnen worden, zodat de leerlingen die op computers van school kunnen raadplegen.

Examenonderwerpen KuA

ART-History - De Twintigste Eeuw, ICT-component is in 2014 geheel herzien.
De oude editie met dvd-rom (ISBN: 978-90-77318-83-6) is nog beperkt leverbaar.
De ICT-component is onmisbaar om de beide examenonderdelen over de cultuur van het moderne en over de massacultuur in de 20e eeuw goed te bestuderen aan de hand van animaties, video-, film- en geluidsfragmenten met bijbehorende vragen en opdrachten.

€ 23,40
ART-History,  De Twintigste Eeuw, ICT-Component (2014)

ART History, De twintigste eeuw gaat over muziek, dans, beeldende kunst, architectuur en theater in de twintigste en eenentwintigste eeuw.
Van hoofdstuk 6 Multidisicplinair vindt u een voorlopige versie als pdf in 'Voorbeeld bekijken'.
Bij het leerboek is een nieuw ICT-werkboek (isbn: 978.94.6062.075.1).

De vorige uitgave van het leerboek is nog beperkt leverbaar.

Inhoud

€ 31,50
ART-History,  De Twintigste Eeuw, Leerboek (2014)

De docentenhandleiding bestaat grotendeels uit antwoordmodellen bij de zes onderwerpen van de methode en geeft daarnaast korte informatie over de mogelijke toepassingen van de methode.

€ 29,30
ART-History, Antwoordmodellen

De online-versie van deze uitgave is klaar. De laatste problemen bij de uitgifte en administratie van de logiins moeten nog worden opgelost. De uitlvering loopt daardoor enige vertraging op.

De opzet van ART-History Cultuur van de Kerk online is vergelijkbaar met die van de eerdere dvd-roms in de ICT-katernen. Anders dan bij het vragenkatern zijn de vragen en opdrachten onder een Tab in de online-uitgave opgenomen.

U en uw leerlingen kunnen met een betaalde licentie platform-onafhankelijk, dus met hun ‘own device’ inloggen. Deze uitgave kunt u niet via de (school)boekhandel bestellen.

€ 10,90
ART-History, Cultuur van de Kerk 2015, online

In het voorjaar van 2015 is de vernieuwde uitgave ART History, Cultuur van de Kerk verschenen. Om de leerstof toegankelijk te maken, heeft het nieuwe leerboek een structuur met een uitgebreide cultuurhistorische inleiding, waarna ingegaan wordt op de ontwikkelingen binnen de diverse kunstdisciplines.

€ 12,90
ART-History, Cultuur van de Kerk, 2015, leerboek

Het oude ICT-deel van 2009 op dvd met exemplarische muziek-, dans-, en beeldfragmenten over de cultuur van de kerk is nog beperkt leverbaar. Het nieuwe digitale bronnendeel publiceren we online. 

€ 10,90

In het voorjaar van 2015 verschijnt de vernieuwde uitgave  ART History, Cultuur van de Kerk. De oude versie van 2008 is alleen nog beperkt leverbaar.

€ 12,90

 

De netwerkversie van de dvd-rom Cultuur van de Kerk is een uitstekend leermiddel waarmee leerlingen zich de examenstof over dit onderwerp op een zelfstandige manier en in hun persoonlijke tempo eigen kunnen maken.

€ 165,00
ART-History, Cultuur van de Kerk, netwerkversie

ART History - 11e t/m 19e Eeuw is de gebundelde versie van de vier katernen over de elfde t/m de negentiende eeuw, te weten de Cultuur van de Kerk in de 11 t/m de 14e eeuw, Hofcultuur, Cultuur van het burgerlijke in de Gouden Eeuw, en de Cultuur van Romantiek en Realisme in de 19e eeuw.

€ 41,75
ART-History, de 11e t/m 19e eeuw, Leerboek

Deze ICT-component met bijbehorend werkboekje over de burgerlijke cultuur in de Gouden Eeuw is eigenlijk onmisbaar om het examenonderdeel over de hofcultuur aan de hand van animaties, video-, film- en geluidsfragementen met bijbehorende vragen en opdrachten goed te bestuderen.

€ 10,90
ART-History, De Gouden Eeuw, ICT-Component

ART History, De Gouden Eeuw, gaat over muziek, dans, beeldende kunst, architectuur en theater van de burgerlijke cultuur van Nederland in de 17e eeuw.

€ 12,90
ART-History, De Gouden Eeuw, Leerboek

Omdat zelfstandig leren een van de belangrijkste kenmerken van de Tweede Fase is, hebben we over de cultuur van het burgerlijke in de Gouden Eeuw in de Nederlanden tijdens de barok van onze dvd-rom een netwerkversie ontwikkeld.

€ 165,00
ART-History, De Gouden Eeuw, Netwerkversie

Sinds 2014 is het nieuwe ART-History - De Twintigste Eeuw, Werkboek/ICT (isbn: 978.94.6062.075.1) beschikbaar.
De oude editie (ISBN: 978-90-77318-83-6) blijft leverbaar tot de voorraad is uitverkocht.
 

€ 23,40
ART-History, De Twintigste Eeuw, ICT-Component

Sinds maart 2014 is de herziene editie van het leerboek (isbn: 978.94.6062.074.4) leverbaar.

De oude uitgave van ART History, De twintigste eeuw is leverbaar zolang de voorraad strekt.

€ 28,60
ART-History, De Twintigste Eeuw, Leerboek

De netwerkversie van de dvd-rom Cultuur van het Moderne is een uitstekend leermiddel waarmee leerlingen zelfstandig en in eigen tempo vertrouwd raken met de examstof over de cultuur van het moderne in de eerste helft van de twintigste eeuw.

€ 165,00
ART-History, Het moderne, Netwerkversie

De hofcultuur is in 2014 en 2015 examenonderwerp voor HAVO en in 2012 en 2013 voor VWO.
De ICT-component over de hofcultuur met bijbehorend werkboekje is eigenlijk onmisbaar om het examenonderdeel over de hofcultuur aan de hand van animaties, video-, film- en geluidsfragementen met bijbehorende vragen en opdrachten goed te bestuderen. 

€ 10,90
ART-History, Hofcultuur, ICT-Component