ART-History

Bij ART-History kunt u gebruik maken van veel verdiepend en aanvullend materiaal, waaronder ICT-katernen. Dat zijn werkboekjes met een dvd-rom (Windows). In het werkboekje staan vragen over het desbetreffende examenonderwerp. Op de dvd-rom vindt u video- en audiofragmenten als bronnen bij de vragen in het werkboekje. Van de dvd-roms zijn ook netwerkversies (Windows) beschikbaar en ook platform-onafhankelijke online-versies beschikbaar.

Examenonderwerpen KuA

Om de leerstof toegankelijk te maken, heeft het nieuwe leerboek een structuur met een uitgebreide cultuurhistorische inleiding, waarna ingegaan wordt op de ontwikkelingen binnen de diverse kunstdisciplines. Voor rondleidingen van havo- en vwo-leerlingen maakt het Rijksmuseum gebruik van ART History, Cultuur van de Kerk.

€ 12,90
ART-History, 1 Cultuur van de Kerk, leerboek (2015)

ART-History Cultuur van de Kerk online sluit aan bij het leerboek en biedt bovendien geluids- en videofragmenten. De vragen en opdrachten zijn in de online-uitgave opgenomen. Rieuwert Catz, docent KuA Stedelijk Gymnasium Den Bosch: "Fantastisch, mooi strak beeld en supersnel; onderwijs voor de 21e eeuw!"

€ 11,90
ART-History, 1 Cultuur van de Kerk, online (2015)

ART History - 11e t/m 19e Eeuw is de gebundelde versie van de vier katernen over de elfde t/m de negentiende eeuw, te weten de Cultuur van de Kerk in de 11 t/m de 14e eeuwHofcultuur, Cultuur van het burgerlijke in de Gouden Eeuw, en de Cultuur van Romantiek en Realisme in de 19e eeuw.

€ 41,75
ART-History, 1 t/m 4 De 11e t/m 19e eeuw, Leerboek (2009)

De ICT-component over de hofcultuur met bijbehorend werkboekje is eigenlijk onmisbaar om het examenonderdeel over de hofcultuur aan de hand van animaties, video-, film- en geluidsfragementen met bijbehorende vragen en opdrachten goed te bestuderen. De hofcultuur is in 2014 en 2015 examenonderwerp voor HAVO.

€ 11,90
ART-History, 2 Hofcultuur, ICT-Component

ART History, Hofcultuur in de 16e en 17e eeuw voor het vak Kunst - Algemeen (CKV2) gaat over muziek, dans, beeldende kunst, architectuur en theater in de renaissance en de barok. De hofcultuur van de familie De'Medici in Florence en van Lodewijk XIV, de Zonnekoning in Versailles zijn als exemplarische voorbeelden uitgewerkt.

€ 12,90
ART-History, 2 Hofcultuur, Leerboek

Omdat zelfstandig leren een van de belangrijkste kenmerken van de Tweede Fase is, hebben we over de hofcultuur in de renaissance en barok van onze dvd-rom een netwerkversie ontwikkeld. 

€ 165,00
ART-History, 2 Hofcultuur, Netwerkversie

In het nieuwe tekstboek over de hofcultuur in de renaissance en barok wordt allereerst ingegaan bij de historische ontwikkeling en voorwaarden die het ontstaan van de renaissance aan de hoven in Europa mogelijk maakt. Omdat de renaissance wordt gezien als een herleving van de klassieke oudheid wordt een hoofdstuk gewijd aan de kunst in de oudheid. Ook het ontwikkelingsproces van ridder tot hoveling wordt beschreven. 

€ 14,25
ART-History, 2 Hofcultuur, tekstboek 2016

Deze ICT-component met bijbehorend werkboekje over de burgerlijke cultuur in de Gouden Eeuw is eigenlijk onmisbaar om het examenonderdeel over de hofcultuur aan de hand van animaties, video-, film- en geluidsfragementen met bijbehorende vragen en opdrachten goed te bestuderen.

€ 11,90
ART-History, 3 De Gouden Eeuw, ICT-Component

ART History, De Gouden Eeuw, gaat over muziek, dans, beeldende kunst, architectuur en theater van de burgerlijke cultuur van Nederland in de 17e eeuw. Voor rondleidingen van havo- en vwo-leerlingen maakt het Rijksmuseum gebruik van ART History De Gouden Eeuw.

€ 12,90
ART-History, 3 De Gouden Eeuw, Leerboek

Omdat zelfstandig leren een van de belangrijkste kenmerken van de Tweede Fase is, hebben we over de cultuur van het burgerlijke in de Gouden Eeuw in de Nederlanden tijdens de barok van onze dvd-rom een netwerkversie ontwikkeld.

€ 165,00
ART-History, 3 De Gouden Eeuw, Netwerkversie

De cultuur van romantiek en realisme in de 19e eeuw is in 2014 en 2015 examenonderwerp voor VWO. Onze ICT-component is onmisbaar om dit examenonderdeel goed te bestuderen aan de hand van animaties, video-, film- en geluidsfragmenten met bijbehorende vragen en opdrachten.

€ 11,90
ART-History, 4 Romantiek en Realisme, ICT-Component

ART History - De negentiende eeuw gaat over muziek, dans, beeldende kunst, architectuur en theater van de cultuur van romantiek en realisme tijdens de negentiende eeuw.

€ 12,90
ART-History, 4 Romantiek en Realisme, Leerboek

Deze netwerkversie biedt u een uitgebreide verzameling animaties, video- en geluidsfragmenten (beeldend, muziek, toneel, dans) die eigenlijk onmisbaar zijn voor een goed begrip van de ontwikkelingen van de kunst en cultuur van romantiek en realisme in de negentiende eeuw.  

€ 165,00
ART-History, 4 Romantiek en Realisme, Netwerkversie

ART-History - De Twintigste Eeuw, ICT-component is in 2014 geheel herzien.

€ 23,40
ART-History, 5 en 6 De Twintigste Eeuw, ICT-Component (2014)

ART History, De twintigste eeuw gaat over muziek, dans, beeldende kunst, architectuur en theater in de twintigste en eenentwintigste eeuw, de 'Cultuur van het moderne' en de 'Massacultuur'.

€ 31,50
ART-History, 5 en 6 De Twintigste Eeuw, Leerboek (2014)

De netwerkversie van de dvd-rom Cultuur van het Moderne is een uitstekend leermiddel waarmee leerlingen zelfstandig en in eigen tempo vertrouwd raken met de examstof over de cultuur van het moderne in de eerste helft van de twintigste eeuw.

€ 165,00
ART-History, 5 Het moderne, Netwerkversie