ART-History

Bij ART-History kunt u gebruik maken van veel verdiepend en aanvullend materiaal, waaronder ICT-katernen. Dat zijn werkboekjes met een dvd-rom. In het werkboekje staan vragen over het desbetreffende examenonderwerp. Op de dvd-rom vindt u video- en audiofragmenten als bronnen bij de vragen in het werkboekje. Van de dvd-roms zijn ook netwerkversies beschikbaar, die op school op de server gezet kunnen worden, zodat de leerlingen die op computers van school kunnen raadplegen.

Examenonderwerpen KuA

In mei/juni verwachten het nieuwe ART-History - De Twintigste Eeuw, ICT-component.
De oude editie met dvd-rom (ISBN: 978-90-77318-83-6) blijft voorlopig leverbaar.
Deze ICT-component is onmisbaar om de beide examenonderdelen over de cultuur van het moderne en over de massacultuur in de 20e eeuw goed te bestuderen aan de hand van animaties, video-, film- en geluidsfragmenten met bijbehorende vragen en opdrachten.

€ 23,40
ART-History,  De Twintigste Eeuw, ICT-Component (2014)

ART History, De twintigste eeuw gaat over muziek, dans, beeldende kunst, architectuur en theater in de twintigste en eenentwintigste eeuw..
In maart/april 2014 verschijnt een grondig herziene editie van het leerboek. Van hoofdstuk 6 Multidisicplinair vindt u een voorlopige versie als pdf in 'Voorbeeld bekijken'.
In mei/juni verwachten het nieuwe ICT-werkboek (isbn: 978.94.6062.075.1).

De vorige uitgave van het leerboek is nog beperkt leverbaar.

Inhoud

€ 31,50
ART-History,  De Twintigste Eeuw, Leerboek (2014)

De docentenhandleiding bestaat grotendeels uit antwoordmodellen bij de zes onderwerpen van de methode en geeft daarnaast korte informatie over de mogelijke toepassingen van de methode.

€ 29,30
ART-History, Antwoordmodellen

De cultuur van de Kerk is van 2012 t/m 2015 examenonderwerp voor VWO. Onze ICT-component (een interactieve dvd-rom) met bijbehorend werkboekje over de kerkelijke kunst en cultuur in de hoge en late middeleeuwen is eigenlijk onmisbaar om het examenonderdeel over de hofcultuur aan de hand van animaties, video-, film- en geluidsfragementen met bijbehorende vragen en opdrachten goed te bestuderen.

€ 10,90
ART-History, Cultuur van de Kerk, ICT-Component

ART History, Cultuur van de Kerk in de 11e t/m de 14e eeuw over muziek, dans, beeldende kunst, architectuur en theater in de hoge en late middeleeuwen.

€ 12,90
ART-History, Cultuur van de Kerk, Leerboek

 

De netwerkversie van de dvd-rom Cultuur van de Kerk is een uitstekend leermiddel waarmee leerlingen zich de examenstof over dit onderwerp op een zelfstandige manier en in hun persoonlijke tempo eigen kunnen maken.

€ 165,00
ART-History, Cultuur van de Kerk, netwerkversie

ART History - 11e t/m 19e Eeuw is de gebundelde versie van de vier katernen over de elfde t/m de negentiende eeuw, te weten de Cultuur van de Kerk in de 11 t/m de 14e eeuw, Hofcultuur, Cultuur van het burgerlijke in de Gouden Eeuw, en de Cultuur van Romantiek en Realisme in de 19e eeuw.

€ 41,75
ART-History, de 11e t/m 19e eeuw, Leerboek

Deze ICT-component met bijbehorend werkboekje over de burgerlijke cultuur in de Gouden Eeuw is eigenlijk onmisbaar om het examenonderdeel over de hofcultuur aan de hand van animaties, video-, film- en geluidsfragementen met bijbehorende vragen en opdrachten goed te bestuderen.

€ 10,90
ART-History, De Gouden Eeuw, ICT-Component

ART History, De Gouden Eeuw, gaat over muziek, dans, beeldende kunst, architectuur en theater van de burgerlijke cultuur van Nederland in de 17e eeuw.

€ 12,90
ART-History, De Gouden Eeuw, Leerboek

Omdat zelfstandig leren een van de belangrijkste kenmerken van de Tweede Fase is, hebben we over de cultuur van het burgerlijke in de Gouden Eeuw in de Nederlanden tijdens de barok van onze dvd-rom een netwerkversie ontwikkeld.

€ 165,00
ART-History, De Gouden Eeuw, Netwerkversie

In juli verwachten het nieuwe ART-History - De Twintigste Eeuw, Werkboek/ICT (isbn: 978.94.6062.075.1).
De oude editie (ISBN: 978-90-77318-83-6) blijft leverbaar tot de voorraad is uitverkocht.
 

€ 23,40
ART-History, De Twintigste Eeuw, ICT-Component

ART History, De twintigste eeuw gaat over muziek, dans, beeldende kunst, architectuur en theater in de twintigste en eenentwintigste eeuw..
In maart 2014 is een herziene editie van het leerboek (isbn: 978.94.6062.074.4) verschenen. Deze oude uitgave is nog beperkt leverbaar.

€ 28,60
ART-History, De Twintigste Eeuw, Leerboek

De netwerkversie van de dvd-rom Cultuur van het Moderne is een uitstekend leermiddel waarmee leerlingen zelfstandig en in eigen tempo vertrouwd raken met de examstof over de cultuur van het moderne in de eerste helft van de twintigste eeuw.

€ 165,00
ART-History, Het moderne, Netwerkversie

De hofcultuur is in 2014 en 2015 examenonderwerp voor HAVO en in 2012 en 2013 voor VWO.
De ICT-component over de hofcultuur met bijbehorend werkboekje is eigenlijk onmisbaar om het examenonderdeel over de hofcultuur aan de hand van animaties, video-, film- en geluidsfragementen met bijbehorende vragen en opdrachten goed te bestuderen. 

€ 10,90
ART-History, Hofcultuur, ICT-Component

ART History, Hofcultuur in de 16e en 17e eeuw voor het vak Kunst - Algemeen (CKV2) gaat over muziek, dans, beeldende kunst, architectuur en theater in de renaissance en de barok. De hofcultuur van de familie De'Medici in Florence en van Lodewijk XIV, de Zonnekoning in Versailles zijn als exemplarische voorbeelden uitgewerkt.

€ 12,90
ART-History, Hofcultuur, Leerboek

Omdat zelfstandig leren een van de belangrijkste kenmerken van de Tweede Fase is, hebben we over de hofcultuur in de renaissance en barok van onze dvd-rom een netwerkversie ontwikkeld. 

€ 165,00
ART-History, Hofcultuur, Netwerkversie