Tekenen in Zicht

Tekenen in Zicht is een goed gestructureerde tekenmethode voor de onderbouw in het voortgezet onderwijs. De belangrijkste beeldaspecten voor het vak tekenen zijn in de diverse hoofdstukken verbonden met een thema en een praktische opdracht, zodat de leerlingen op een gedegen manier kennis en vaardigheden verwerven.

Tekenen in Zicht is een bekende methode voor tekenen, die in het verleden haar waarde heeft bewezen. Sinds 2010/2011 kunt u beschikken over de derde editie

€ 18,20
Tekenen in Zicht 1

In de docentenhandleiding bij de derde editie van Tekenen in Zicht 1 vindt u de didactische verantwoording voor deze methode voor tekenen in de onderbouw THV.

In de handleiding op CD vindt u:

€ 29,30
Tekenen in Zicht 1, handleiding

In 2011 is het tweede deel van Tekenen in Zicht deel 2 geheel herzien. De derde editie is geactualiseerd en het beeldmateriaal aangepast aan deze tijd. Een lust voor het oog en een uitdaging voor leerlingen om mee aan de slag te gaan.

€ 18,20
Tekenen in Zicht 2

In de docentenhandleiding bij Tekenen in Zicht vindt u de didactische verantwoording voor deze methode voor tekenen voor de onderbouw thv.

In de handleiding op cd vindt u:

€ 29,30
Tekenen in Zicht 2, handleiding