Armenzorg in de Gouden Eeuw

Toen de welvaart in de Gouden Eeuw begon toe te nemen, beschikten de burgers over meer geld. Door de invoering van de reformatie hadden stadsbesturen geconfisceerde katholieke goederen in eigendom verkregen, waardoor een sluitende zorg voor plaatselijke armen mogelijk werd.