ART-History, 1 Cultuur van de Kerk, leerboek (2015)

ISBN:
978.94.6062.095.9
Auteur: 
Ad van der Borght
Judica Lookman
Lonneke Kok
Marcel Kivits
Rieuwert Catz
Truusje Graste
Vak: 
Kunst algemeen
ART-History
Niveau: 
Bovenbouw havo/vwo
€15,50

NB Deze uitgave wordt vernieuwd. Vanaf circa juni 2021 is de nieuwe uitgave van Cultuur van de kerk beschikbaar.

Om de leerstof toegankelijk te maken, heeft het leerboek een structuur met een uitgebreide cultuurhistorische inleiding, waarna ingegaan wordt op de ontwikkelingen binnen de diverse kunstdisciplines. Voor rondleidingen van havo- en vwo-leerlingen maakt het Rijksmuseum gebruik van ART History, Cultuur van de Kerk.

Inhoud
1. Terug uit de chaos

    Cultuurhistorische inleiding
2. Kloosters en kerken
    Romaanse bouwkunst in de hoge middeleeuwen (1000-1250)
3. Het Goddelijk Licht
    Beeldende kunst in de hoge middeleeuwen (1000-1250)
4. Vakmanschap is meesterschap
    Romaanse beeldende kunst in de late middeleeuwen (1250-1500)
5. De macht van het beeld
    Romaanse beeldende kunst in de hoge middeleeuwen
6. Gezongen gebeden
    Muziek in de hoge middeleeuwen (1000-1250)
7. Componisten en muzikanten
    Muziek in de late middeleeuwen (1250-1500)
8. Abele spelen en sotternieën
    Toneel en drama in de hoge en late middeleeuwen (1000-1500)
Epiloog, aankondiging van de renaissance
Vaktermen en begrippen
Namenregister
Tijdlijn

 

Naast het boek is er een online-uitgave met exemplarische muziek-, dans-, en beeldfragmenten over de cultuur van de Kerk: ART History, Cultuur van de Kerk online.

Vragen om de lesstof te oefenen vindt u in het online-vragenblok.

Onderaan deze pagina vindt u enkele voorbeelden uit de uitgave.