ART-History, 1 Cultuur van de kerk, leerboek (2021)

ISBN:
978.94.6062.163.5
Auteur: 
Ad van der Borght
Rieuwert Catz
Truusje Graste
Paula Hertogh
Marcel Kivits
Lonneke Kok
Judica Lookman
Vak: 
Kunst algemeen
ART-History
Niveau: 
Bovenbouw havo/vwo
€15,50

NB Deze uitgave is naar verwachting vanaf juni 2021 beschikbaar en vervangt de uitgave Cultuur van de Kerk (2015).

 

In dit eerste deel van de ART History-reeks maken we kennis met de kunst van ca. 1000 tot 1400. De verschillende disciplines (architectuur, beeldende kunst en podiumkunsten) worden behandeld met een duidelijk onderscheid tussen de verschillende perioden van de middeleeuwen.

In de herziene uitgave is de leerstof nog helderder weergegeven en sluiten we de hoofdstukken af met een korte overzichtspagina. Deze uitgave sluit volledig aan op het examen Kunst Algemeen vanaf 2022. Bovendien is er, net als in de andere herziene edities van ART-History, meer aandacht voor vrouwelijke en niet-westerse kunstenaars.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

1. Terug uit de chaos
    De kerk en de samenleving
2. Kloosters en kerken
    Romaanse bouwkunst in de hoge middeleeuwen
3. Het goddelijk licht
    Gotische bouwkunst in de late middeleeuwen
4. De macht van het gelooof
    Beeldende kunst in de hoge middeleeuwen
5. Van vakmanschap naar meesterschap
    Gotische beeldende kunst in de late middeleeuwen
6. Gezongen gebeden
    Muziek in de hoge middeleeuwen
7. Componisten en muzikanten
    Muziek in de late middeleeuwen
8. Over mysteries en mirakels
    Toneel en drama in de hoge en late middeleeuwen
9. Hofdans en volksvermaak
    Dans in de hoge en late middeleeuwen

Vragen om de lesstof te oefenen vindt u in het online-vragenblok bij deze uitgave. Werkt u liever volledig digitaal? Kies dan voor de online-uitgave, hier vindt u lesstof en vragen bij elkaar.
Voor u als docent is de digitale docentenuitgave ontwikkeld, met de lesstof, het vragenblok en de antwoorden op de vragen.