ART-History, 2 Hofcultuur, leerboek (2016)

ISBN:
978.94.6062.102.4
Auteur: 
Ad van der Borght
Judica Lookman
Rieuwert Catz
Truusje Graste
Marcel Kivits
Lonneke Kok
Vak: 
Kunst algemeen
ART-History
Niveau: 
Bovenbouw havo/vwo
€15,50

Deze uitgave is ook beschikbaar met een online-licentie, die net als de andere online-uitgaven ook een zeer omvangrijk vragenblok (ook apart te bestellen) heeft met zo'n 250 vragen op RTTI-niveau. 

Dit tekstboek over de hofcultuur in de renaissance en barok gaat allereerst in op de historische ontwikkeling en voorwaarden die het ontstaan van de renaissance aan de hoven in Europa mogelijk maakt. Omdat de renaissance wordt gezien als een herleving van de klassieke oudheid is een hoofdstuk hieraan gewijd. Ook de overgang van ridder tot krijgsheer tot beschaafde hoveling wordt beschreven. 

Inhoud

  1. Inleiding op de hofcultuur 
  2. Het hof en de hoveling 
  3. De erfenis van de klassieken 
  4. Renaissance, de geest van vernieuwing 
  5. Barok (1600-1750)
  6. Epiloog 
  7. Begrippenlijst 
  8. Tijdlijn  

In de tekst zijn de toepasselijke begrippen vet gemaakt. Waar mogelijk wordt de betekenis verklaard, deels worden er eigen onderzoeksvaardigheden of voorkennis van de leerling verwacht.