ART-History, 3 De Gouden Eeuw, leerboek (2016)

ISBN:
978.94.6062.104.8
Auteur: 
Ad van der Borght
Judica Lookman
Lonneke Kok
Marcel Kivits
Rieuwert Catz
Truusje Graste
Vak: 
Kunst algemeen
ART-History
Niveau: 
Bovenbouw havo/vwo
€15,50

N.B. Later in schooljaar 2019-2020 verschijnt een herziening van deze uitgave, zodat u daar volgend schooljaar mee aan de slag kunt. Met een mailtje naar bestellingen@lambo.nl kunt u alvast een inzage-exemplaar bestellen.

Deze uitgave is ook beschikbaar met een online-licentie, die net als de andere online-uitgaven ook een zeer omvangrijk vragenblok (ook apart te bestellen) heeft met zo'n 250 vragen op examenniveau. 

De uitgave begint met een inleiding waarin de context van de cultuur van het burgerlijke wordt geschetst: de reformatie en contrareformatie, de opstand tegen de Spanjaarden en het ontstaan van de burgerij. Alle kunstvormen uit de zestiende tot en met de achttiende eeuw komen aan bod; beeldende kunst, architectuur, muziek, dans en drama. Daarnaast staat aan het eind van het boek een tijdlijn en begrippenlijst met de belangrijkste gebeurtenissen uit die periode. 

Inhoud

  1. Algemene, historische inleiding
  2. Cultuur en wetenschap
  3. De beeldende kunsten
  4. Muziek
  5. Dans en drama
  6. Epiloog
  7. Begrippenlijst
  8. Namenlijst
  9. Tijdlijn

N.B.