ART-History, 3 De Gouden Eeuw, leerboek (2016)

ISBN:
978.94.6062.104.8
Auteur: 
Ad van der Borght
Judica Lookman
Lonneke Kok
Marcel Kivits
Rieuwert Catz
Truusje Graste
Vak: 
Kunst algemeen
ART-History
Niveau: 
Bovenbouw havo/vwo
€15,50

Het laatste deel van onze zesdelige ART-History-reeks is ook herzien: De Gouden Eeuw of De burgerlijke cultuur in Nederland in de zeventiende eeuw. Deze uitgave is ook beschikbaar met een online-licentie, die net als de andere online-uitgaven ook een zeer omvangrijk vragenblok (ook apart te bestellen) heeft met zo'n 250 vragen op RTTI-niveau. 

De reformatie die in de 16e en 17e eeuw over Europa spoelt, laat de Noordelijke Nederlanden overwegend calvinistisch achter. De calvinisten die er wonen, komen in de zestiende eeuw in opstand tegen hun Spaanse overheerser. In de jarenlange strijd die volgt, maken de Nederlanden zich los van Spanje. De jonge Republiek der Nederlanden neemt vervolgens in de 17e eeuw een opmerkelijke plaats in Europa, die op politiek, militair, economisch en cultureel opzicht afwijkt van de omringende landen gaande is. ART History, De Gouden Eeuw schetst een helder een beeld van de cultuur en de kunsten in de 17e eeuw en de positie van kunstenaars en opdrachtgevers.

De herziening sluit qua structuur aan bij de andere herziene delen: chronologisch en per discipline. De uitgave begint met een inleiding waarin de context van de cultuur van het burgerlijke wordt geschetst: de reformatie en contrareformatie, de opstand tegen de Spanjaarden en het ontstaan van de burgerij. Alle kunstvormen uit de zestiende tot en met de achttiende eeuw komen aan bod; beeldende kunst, architectuur, muziek, dans en drama. De focus ligt uiteraard op de voor Nederland zeer welvarende zeventiende eeuw. Daarnaast staat aan het eind van het boek een tijdlijn en begrippenlijst met de belangrijkste gebeurtenissen uit die periode. 

Inhoud

  • Algemene, historische inleiding
  • Cultuur en wetenschap
  • De beeldende kunsten
  • Muziek
  • Wereldse invloeden
  • Dans en drama

 

N.B.