ART-History, 3 De Gouden Eeuw, online

ISBN:
978.94.6062.110.9
Auteur: 
Ad van der Borght
Vak: 
Kunst algemeen
ART-History
Niveau: 
Bovenbouw havo/vwo
€8,60

ART-History, 3 De Gouden Eeuw, leerboek (2016) is ook online beschikbaar! Net als de andere online-uitgaven in de ART-History-reeks is ook deze uitgave een alternatief voor en aanvulling op het tekstboek.

De online-uitgave bestaat uit twee delen:

  •   een informatiegedeelte met talrijke geluids- en videofragmenten;
  •   vragenblokken op examenniveau.

Het informatiegedeelte
Het informatiedeel bestaat uit:

  • Inleiding
  • Cultuur en wetenschap
  • De bouwkunst in de zeventiende eeuw
  • De beeldende kunsten
  • Muziek
  • Dans en drama

Het gedeelte met de vragenblokken bestaat uit meer dan 250 vragen; allemaal op examenniveau. De vragen hebben betrekking op bronteksten, afbeeldingen en video- en audiofragmenten. Daarmee kunnen de leerlingen dus in een examenachtige omgeving oefenen. De vragenblokken zijn ook apart verkrijgbaar, voor het geval u de lesstof liever vanuit het boek behandelt.

Voor docenten is er een online antwoordmodel.

Deze uitgave is alleen rechtstreeks bij onze uitgeverij te bestellen via de webshop van lambo.nl, en is dus niet via de (school)boekhandel te bestellen. Bij het aanschaffen van meerdere van dezelfde licenties hanteren we aantrekkelijke kortingen.

Let op: licenties zijn persoonsgebonden; er dient dus voor iedere gebruiker een aparte licentie te worden aangeschaft. Docenten en leerlingen sluiten een licentie af op naam gedurende 1 schooljaar, van 1 augustus t/m 31 juli. Desgewenst kan de licentie voor dezelfde en/of nieuwe uitgaven verlengd worden.

U en uw leerlingen kunnen met een betaalde licentie platformonafhankelijk, dus met een ‘own device’ inloggen.

Leren vanaf een beeldscherm
Het vasthouden van de concentratie bij leren met behulp van een beeldscherm is anders dan bij een papieren boek. We zijn dan ook van mening dat het aanbieden van leerstof via een beeldscherm op een andere manier gedaan zou moeten worden dan bij een boek. We denken dat te realiseren middels de structuur van onze ICT-uitgaven: korte teksten met veel beeld- en geluidsfragmenten. De vragen en opdrachten in de online-uitgave verwijzen naar deze tekstblokjes en fragmenten. 

Hulp nodig bij het gebruik van de online-uitgaven? Docenteninstructies vindt u hier, en instructies voor de leerlingen hier.