ART-History, 4 Cultuur van Romantiek en Realisme (2016)

ISBN:
978.94.6062.103.1
Auteur: 
Ad van der Borght
Rieuwert Catz
Lonneke Kok
Truusje Graste
Marcel Kivits
Judica Lookman
Vak: 
Kunst algemeen
ART-History
Niveau: 
Bovenbouw havo/vwo
€15,50

Het nieuwe leerboek (80 pagina's) heeft een wat andere opzet dan de vorige editie. Het boek is ingedeeld in vijf hoofdstukken:


1. Inleiding
2. Neoclassicisme
3. De romantiek
4. De tweede helft van de 19e eeuw (het realisme)
5. Het fin de siècle. 

In de inleiding wordt een beeld geschetst van de veranderingen in de achttiende eeuw (Industriële en Franse Revolutie), die doorwerkten in de negentiende eeuw. We hebben ervoor gekozen om speciaal aandacht te besteden aan het neoclassicisme, omdat de romantische kunstenaar zich afzet tegen de rationele benadering van het neoclassicisme. 

De online-uitgave van dit boek, ART-History, Romantiek en realisme, online, heeft dezelfde structuur als het boek. Voor een goed begrip van de ontwikkelingen in de 19e eeuw zijn de video- en audiofragmenten in de online-uitgave een onmisbare aanvulling. Er zijn ca. 250 oefenvragen opgenomen in deze online-uitgave, die ook los verbrijgbaar zijn als vragenblok.