ART-History, 5 en 6 De twintigste eeuw, leerboek (2014)

ISBN:
978.94.6062.074.4
Auteur: 
Ad van der Borght
Rieuwert Catz
Lonneke Kok
Marcel Kivits
Vak: 
Kunst algemeen
ART-History
Niveau: 
Bovenbouw havo/vwo
€32,50

In juli 2018 verschijnt de herziening van ART History, De twintigste eeuw. Tot die tijd leert u meer over muziek, dans, beeldende kunst, architectuur en theater in de twintigste en eenentwintigste eeuw, de cultuur van het moderne en de massacultuur, in de huidige uitgave.

Inhoud
-    Van oudheid tot twintigste eeuw
-    Cultuur van het Moderne
-    Massacultuur

Massacultuur is ingrijpend vernieuwd in 2014. Met het nieuwe leerboek krijgen de leerlingen een goed beeld van de ontwikkelingen op het gebied van architectuur, beeldende kunst, dans, drama, film en muziek in de decennia na WOII; met name wat betreft de subculturen en mulitidisciplinariteit.

De twee delen van ART History, De twintigste eeuw zijn ook beschikbaar als online-uitgaven: ART-History, 5 Cultuur van het Moderne, online en ART-History, 6 Massacultuur, online. U kunt de vragenblokken bij deze twee uitgaven ook los bestellen. Zo hebben uw leerlingen de voordelen van het leren uit een boek én kunnen ze zich met de vragen goed voorbereiden op het examen:
ART-History, 5 Cultuur van het Moderne, online-vragenblok
ART-History, 6 Massacultuur, online-vragenblok

Let op: licenties zijn persoonsgebonden; er dient dus voor iedere gebruiker een aparte licentie te worden aangeschaft. Docenten en leerlingen sluiten een licentie af op naam gedurende 1 schooljaar, van 1 augustus t/m 31 juli. Desgewenst kan de licentie voor dezelfde en/of nieuwe uitgaven verlengd worden.

Licenties kunnen alleen rechtstreeks via onze uitgeverij besteld worden. Bij het aanschaffen van meerdere van dezelfde licenties hanteren we aantrekkelijke kortingen.