Basis Beeldende Begrippen (2019)

ISBN:
978.94.6062.142.0
Auteur: 
Bert Boermans
Vak: 
Kunst beeldend/TeHaTex
Basis Beeldende Begrippen & Art Basics
Niveau: 
Onderbouw mavo
Onderbouw mavo/havo/vwo
Onderbouw havo/vwo
Bovenbouw mavo
Bovenbouw GT
€23,50

Basis Beeldende Begrippen is de beknopte versie van het populaire Beeldende Begrippen en is in 2019 geheel herzien. 

De begrippenlijst voor het CSE in het vmbo-gt is het uitgangspunt voor de stofomschrijving van het boek en daarmee geschikt voor de onderbouw thv. In Basis Beeldende Begrippen vinden leerlingen de elementaire begrippen op het gebied van beeldende kunst en vormgeving. Met 80 pagina's is het boek bescheiden van opzet.

We realiseren ons dat er er natuurlijk een groot verschil zit in niveaus van leerlingen in klas 1, 2 of 3. Basis Beeldende Begrippen is een boek waaruit de docent de termen en begrippen kiest die aansluiten bij praktische opdrachten. Hoe je het boek inzet, is puur afhankelijk van je jaarprogramma en opdrachten. Het kan daarom goed zijn dat leerlingen in klas 1 op de ene school bezig zijn met begrippen omtrent ruimte en ruimtelijkheid, en dat dit ook het geval is bij leerlingen in klas 3 op een andere school. Als houvast bij de praktijk kun je Basis Beeldende Begrippen Praktijk gebruiken. Met dit werkboek oefenen de leerlingen met de begrippen aan de hand van kijk- en theorievragen en praktische oefeningen. 

Voorstellingsaspecten, beeldende aspecten en zeggingskracht vormen de kern van Basis Beeldende Begrippen. Daarmee hebben leerlingen een goed handvat om de betekenis van een kunstwerk te kunnen verklaren. 

De kenmerken van Basis Beeldende Begrippen:

  • De uitgave is actueel en in lijn met de syllabus voor het centraal examen vmbo-gt. Er is duidelijk aangegeven welke begrippen verplicht zijn voor het eindexamen, wat een nog betere examenvoorbereiding mogelijk maakt.
  • De uitgave heeft een frisse lay-out met heldere structuur. Bij de afbeeldingen is vaak gekozen voor moderne en hedendaagse kunstwerken.
  • Een aantal afgebeelde kunstwerken staan of hangen in Nederlandse musea. Achterin het boek vind je welk werk waar te zien is. Zo kun je deze gemakkelijk met je leerlingen in het echt bewonderen.
  • Ieder hoofdstuk begint met een korte toelichting op het onderwerp van dat hoofdstuk.

Onder aan deze webpagina vind je een proefkatern van de uitgave. Er is ook digitale versie van Basis Beeldende Begrippen beschikbaar.