Basis Beeldende Begrippen Praktijk

ISBN:
978.94.6062.143.7
Auteur: 
Bert Boermans
Eveline Boermans
Vak: 
Kunst beeldend/TeHaTex
Basis Beeldende Begrippen & Art Basics
Niveau: 
Onderbouw mavo
Onderbouw mavo/havo/vwo
Onderbouw havo/vwo
Bovenbouw mavo
Bovenbouw GT
€19,50

Op veler verzoek is er een praktijkboek gemaakt bij Basis Beeldende Begrippen. Voor elke pagina van de hoofdstukken Aspecten van de voorstelling, Aspecten van de vormgeving, Zeggingskracht en Functionaliteit uit Basis Beeldende Begrippen bestaat in dit praktijkboek een dubbele pagina, die telkens op dezelfde manier is opgebouwd. Na een korte oefening in het kijken naar kunst vindt u enkele theorieopdrachten waarmee de begrippen op de corresponderende pagina uit Basis Beeldende Begrippen worden geoefend. Op de rechterpagina van de spread staan praktische opdrachten om de begrippen toe te passen. Deze opbouw zorgt ervoor dat een leerling zich de begrippen echt eigen kan maken.

Bovendien is er in het praktijkboek veel aandacht voor het stimuleren van cognitieve vaardigheden die onder druk staan door de technologische vooruitgang van de afgelopen jaren. Denk hierbij aan het oefenen met aandacht en concentratie, het stimuleren van creatief denken, en het verbeteren van de fijne motoriek.

De belangrijkste kenmerken van deze uitgave op een rij:

  • Het boek start met een beknopte uitleg van de belangrijkste materialen en technieken (aansluitend op de verplichte examenbegrippen voor het vmbo-GT-examen).
  • De vaste structuur biedt de leerlingen duidelijkheid en zorgt dat ze weten wat ze kunnen verwachten.
  • De theorie uit Basis Beeldende Begrippen kan heel concreet worden toegepast.
  • De antwoorden op de theorievragen worden ingevuld in het praktijkboek. Bij de praktische opdrachten kunnen leerlingen hier dus nog eens naar terugkijken ter ondersteuning.
  • Cognitieve vaardigheden worden gestimuleerd.
  • Bij elke opdracht staat aangegeven hoeveel tijd een leerling hier ongeveer mee bezig is en wat de benodigdheden zijn. 

In de bijbehorende handleiding vindt u antwoorden op de vragen en suggesties bij de praktische oefeningen.

Hieronder vindt u een proefkatern van een aantal pagina's.