Beeldanalysemodel

Het beeldanalysemodel gaat in op inhoudelijke aspecten (voorstelling en zeggingskracht), formele aspecten (kleur, vorm, ruimte, compositie) en technische aspecten (materiaalgebruik en techniek).

Je vindt dit schema ook als kijkwijzer in de uitgave Beeldende Begrippen