Beeldanalysemodel

Het beeldanalysemodel gaat in op inhoudelijke aspecten (voorstelling en zeggingskracht), formele aspecten (kleur, vorm, ruimte, compositie) en technische aspecten (materiaalgebruik en techniek).

Je vindt dit schema ook in de uitgaven Beeldende Begrippen en Basis Beeldende Begrippen.