Bestelformulier licenties

Download onderstaand formulier en vul in:

  • Tabblad 2: namen en mailadressen van de docent(en)
  • Tabblad 3 en verder: aantallen licenties per docent
  • Tabblad 8: totalen. Controleer uw bestelling en mail deze naar bestellingen@lambo.nl