De burgerij als opdrachtgever

De rijke regenten (rijke bankiers, kooplieden, scheepsmagnaten en fabrikanten) vormden de maatschappelijke bovenlaag in de Republiek der Zeven Provinciën. Deze nieuwe rijken werden de beschermheren voor de kunsten. Zij werden de grote opdrachtgevers voor de Hollandse kunstenaars.