De Vloer Op

ISBN:
978.94.6062.086.7
Auteur: 
Esther Wouter
Margarite Smit
Vak: 
Podiumkunsten
De vloer op
Niveau: 
Onderbouw mavo
Onderbouw mavo/havo/vwo
Onderbouw havo/vwo
€41,00

De Vloer Op is een uitgave voor drama in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

De methode bestaat uit een docentenhandleiding en werkbladen (zie onderaan deze pagina een voorbeeld) die u naar believen kunt kopiëren. Op die manier is de methode flexibel te gebruiken en zijn de kosten laag te houden. 

Elk lesvoorstel bestaat uit een verzameling speloefeningen, waaruit u als docent kiest en uw les kunt opbouwen. Er is daarmee een ruime keus aan lesmateriaal zodat u uw lessen kunt variëren en aanpassen.

De methode gaat uit van het ontwikkelen van:

  • spelvoorwaarden (concentratie, spelplezier, speldurf, samenspel);
  • spelvaardigheden (fantasie, verbeelding, transformatie, reproductie en samenspel).

De Vloer Op deelt het leerjaar in vier perioden plus een afrondingsperiode. In de afrondingsperiode leren de leerlingen zelf een eenvoudige eindpresentatie te maken.

De vier eerste perioden bestaan telkens uit zeven lessen, drie ‘kernlessen’ en vier ‘sub-lessen’. In de kernlessen komen de belangrijkste doelen aan bod, in de vier sub-lessen worden de doelen verdiept.

De perioden:

  • Periode 1 is een kennismaking met het vak en is verder voornamelijk gericht op het ontwikkelen van speldurf en spelplezier.
  • In periode 2 komen de topische vragen aan bod en wordt aandacht besteed aan de fantasie en verbeelding.
  • Periode 3 is gericht op fysiek spel, non-verbale communicatie en uitvergroot spel. Er wordt gewerkt aan speldurf, samenspel en de fysieke transformatie.
  • Periode 4 gaat dieper in op spelen met een doel en het opbouwen naar een conflict in een scène. De spelvoorwaarden en spelvaardigheden die hier aan bod komen zijn concentratie, samenspel en reproductie.
  • Periode 5 is gericht op het maken van een eenvoudige eindpresentatie. De lessen bieden houvast om stap voor stap een presentatie op te bouwen aan de hand van een willekeurig bestaand verhaal.

In de pdfs hieronder vindt u:

  • een pdf met de eerste pagina's van de methode;
  • de pdfs van de drie werkbladen.