GS Compact

GS Compact is een geschiedenismethode die bij uitstek geschikt is om leerlingen zelfstandig mee aan de slag te laten gaan. Ze blinkt uit door de begrijpelijke taal en duidelijke vraagstelling. De structuur is helder en consequent, wat voor leerlingen houvast en duidelijkheid biedt. Bovendien krijgen is het materiaal toegespitst op het niveau van de leerlingen, met een apart boek voor havo en voor vwo.

In Kenmerkende aspecten (havo en vwo) is er steeds één pagina tekst waarin het KA wordt behandeld, met daarnaast een pagina met opdrachten. De vragen staan dus naast de tekst, zodat leerlingen antwoorden direct kunnen terugzoeken.

In Historische contexten (havo en vwo) zijn de alinea’s kort en sluiten die direct aan op de verwerkingsvragen die er onder staan. Met die verwerkingsvragen kunnen de leerlingen, eventueel zelfstandig, de historische contexten stap voor stap doorwerken. De vwo-editie heeft nog een extra verbindingsvraag, waarbij de leerling een verband moet leggen met de kenmerkende aspecten of andere historische contexten. 
Aan het einde van elk hoofdstuk is er een aantal pagina’s met toepassings- en inzichtsvragen aan de hand van beeld- en tekstbronnen. De uitgave sluit af met een examentraining, waarbij leerlingen tips en handvatten krijgen bij het maken van het centraal eindexamen geschiedenis.


Soorten vragen in GS Compact
De opdrachtenpagina's in GS Compact bestaan uit drie onderdelen:

1. Kernbegrippen die in het kenmerkende aspect aan bod komen, nogmaals uitgelegd;

2. Verwerkingsvragen, waarmee de leerling de tekst op gerichte wijze leert doornemen en samenvatten;

3. Toepassings- en inzichtsvragen naar aanleiding van bronnen of afbeeldingen, waarmee de leerling oefent met structuurbegrippen. Deze kennen dezelfde stijl als op het centraal eindexamen, zodat leerlingen goed voorbereid het CE in gaan.

Tot slot is er bij Historische contexten nog een hoofdstuk examentraining toegevoegd waarin de verschillende vraagtypen in het examen, de structuurbegrippen en het historisch redeneren aan bod komen. Aan de hand van voorbeeldvragen worden de leerlingen zo nog eens extra getraind voor het examen.

 

Voor docenten
Bij alle uitgaven zijn ook docentenhandleidingen beschikbaar. Daarin vindt u onder meer de antwoorden op de vragen in het tekstboek, extra bronnenmateriaal en referenties. 

Ook bieden we toetsen bij de nieuwe Historische contexten havo (vanaf 2021) en vwo (vanaf 2022).

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen door u in te schrijven voor onze geschiedenisnieuwsbrief