GS Compact, HC havo (> 2021) docentenhandleiding

ISBN:
978.94.6062.132.1-2021
Auteur: 
Laura Kits
Miel Hummelink
Peter Dik
Vak: 
Geschiedenis
GS Compact
Niveau: 
Bovenbouw havo/vwo
€50,00

Bij de geschiedenisuitgave GS Compact, historische contexten havo > 2021 is ook een uitgebreide digitale handleiding beschikbaar. Daarin vindt u:

  • Verantwoording van de methode;
  • Antwoorden op de vragen in het havo-tekstboek Historische contexten;
  • Bronvermeldingen bij de gebruikte primaire en secundaire bronnen en afbeeldingen in het tekstboek;
  • Extra bronnenmateriaal;
  • Tips om verder te lezen en te bekijken, zoals musea, websites, films en literatuur.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen en nieuwe GS Compact-uitgaven door u in te schrijven voor onze geschiedenisnieuwsbrief.