GS Compact, Historische contexten havo (> 2021)

ISBN:
978.94.6062.139.0
Auteur: 
Peter Dik
Miel Hummelink
Laura Kits
Vak: 
Geschiedenis
GS Compact
Niveau: 
Bovenbouw havo/vwo
€29,50

Vanaf 2021 doen havo-leerlingen eindexamen in drie nieuwe historische contexten, waarvoor LAMBO een aansluitende editie heeft uitgebracht. Net als de Kenmerkende aspecten van GS Compact onderscheidt ook Historische contexten zich door de begrijpelijke en heldere taal, de overzichtelijkheid en de duidelijke vraagstelling. De structuur is helder en consequent, wat voor leerlingen houvast en duidelijkheid biedt.

De alinea’s zijn kort en sluiten direct aan op de verwerkingsvragen die eronder staan. Met die verwerkingsvragen kunnen de leerlingen, eventueel zelfstandig, de historische contexten stap voor stap doorwerken. Aan het einde van elk hoofdstuk is er een aantal pagina’s met toepassings- en inzichtsvragen. Deze worden op dezelfde manier gesteld als op het centraal eindexamen, zodat leerlingen goed voorbereid het CE in gaan. Tot slot is er nog een hoofdstuk toegevoegd waarin de verschillende vraagtypen in het examen, de structuurbegrippen en het historisch redeneren aan bod komen. Aan de hand van voorbeeldvragen worden de leerlingen zo nog eens extra getraind voor het examen.

Inhoud

  1. Inleiding: historisch redeneren
  2. HC 1: Het Britse rijk 1620–1900
  3. HC 2: Duitsland in Europa 1918–1991
  4. HC 3: Nederland 1948-2008
  5. Tips bij het maken van het CE geschiedenis - eindexamentraining

Bij de uitgave is een digitale docentenhandleiding beschikbaar. Onderaan deze pagina vindt u een proefkatern van deze editie. U kunt ook hier de syllabus havo van Examenblad bekijken voor de eindexameisen.

Bestel dit boek samen met de Kenmerkende aspecten, zodat uw leerlingen optimaal voorbereid het eindexamen in gaan!

N.B. Voor vwo-leerlingen hebben we een aparte vwo-editie ontwikkeld.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen door u in te schrijven voor onze geschiedenisnieuwsbrief