Kijk op Ruimte 1

ISBN:
978.90.77318.98.0
Auteur: 
Bert Boermans
Hemmie Oudsen
Vak: 
Kunst beeldend/TeHaTex
Kijk op Ruimte
Niveau: 
Onderbouw mavo
Onderbouw mavo/havo/vwo
Onderbouw havo/vwo
€18,80

Kijk op Ruimte is een conceptuele methode, waarbij de nadruk ligt op de ontwikkeling van de creativiteit. Leerlingen worden gestimuleerd om op zoek te gaan naar persoonlijke oplossingen voor beeldende problemen.

Kernpunten van Kijk op Ruimte zijn:

 • Nadruk op creativiteit en eigen inbreng (sfeerbladen, mindmaps);
 • Werken met een mindmap;
 • Nadruk op praktisch beeldend werk;
 • Thematische indeling;
 • Twee praktische opdrachten per hoofdstuk;
 • Inspirerende en uitnodigende afbeeldingen;
 • Kunstbeschouwelijke opdrachten.

Opbouw van elk hoofdstuk
Elk hoofdstuk bestaat uit twee katernen van vier pagina’s A4 voor twee praktische beeldende opdrachten rond een thema en één belangrijk beeldaspect. De aard van de opdracht is gekoppeld aan het materiaal en de techniek.

De opdrachten zijn steeds op dezelfde manier opgebouwd:

Pagina 1

 • Één grote spannende afbeelding;
 • Inleiding op het thema.

Pagina 2

 • De praktische opdracht;
 • Uitleg techniek m.b.t. de opdracht;
 • Kunstbeschouwelijke opdracht;
 • Lijst namen van kunstenaars m.b.t. de opdracht.

Pagina 3

 • Sfeerblad met afbeeldingen.

Pagina 4

 • Opzet voor een mindmap;
 • Uitleg van beeldaspecten m.b.t. de opdracht.

Als docent kunt u gebruikmaken van de handleiding bij deze uitgave.