Kunst-Actief 1 GT

ISBN:
978.94.6062.091.1
Auteur: 
Annelot Sombogaard
Bert Boermans
Vak: 
Kunst beeldend/TeHaTex
Kunst-Actief
Niveau: 
Onderbouw GT
€15,50

Onderstaande uitgave is in 2020 volledig herzien, met een gloednieuw leerboek en een werkboek (met vragen en praktische opdrachten).

 

Kunst-Actief 1 GT is ontwikkeld voor klas 1 vmbo-gemengde leerweg en vmbo-theoretische leerweg.
Het is een thematische methode en bestaat uit:

  • een leerlingenboek met leerstof en opdrachten;
  • een uitgebreide docentenhandleiding met toetsen en extra beeldmateriaal bij elk hoofdstuk.

De vijf thematische hoofdstukken van dit deel zijn:

  1. Ik

  2. Actie

  3. Griezelen

  4. Bouwwerken

  5. Water

Elk hoofdstuk kent twee componenten: kunstbeschouwing en praktisch beeldend werk. Het kunstbeschouwingsdeel introduceert verschillende aspecten van het thema. Daarbij maken de leerlingen kennis met begrippen en vaktermen op het gebied van beeldende en toegepaste vormgeving. Hieronder vindt u als voorbeeld hoofdstuk 5 Onder water.

De praktische component van elk hoofdstuk bestaat uit twee 2D- en twee 3D-opdrachten (handvaardigheid en textiel), die aansluiten bij het thema van dat hoofdstuk. De opdrachten hebben een duidelijke structuur met als vaste punten: onderzoek, schetsen, uitvoeren en reflecteren. Al doende raken leerlingen vertrouwd met een vaste structuur voor een procesmatige benadering van het eigen beeldend werk.

In de handleiding vindt u o.a. de doelstellingen van elke les en uitgebreide technische instructies bij de opdrachten.
De PowerPoints in de handleiding kunt u gebruiken om het thema van een hoofdstuk bij uw leerlingen te introduceren en in te gaan op de kunstbeschouwelijke kant van het thema.
Bij elk hoofdstuk hoort een toets met ca. 40 vragen over de leerstof.