Kunst-Actief 1 GT, handleiding

ISBN:
978.94.6062.092.8
Auteur: 
Annelot Sombogaard
Vak: 
Kunst beeldend/TeHaTex
Kunst-Actief
Niveau: 
Onderbouw GT
€78,20

De handleiding bij Kunst-Actief 1 GT bestaat uit:


- inleiding en verantwoording;
- begrippenoverzicht in Kunst-Actief-1-GT;
- syllabus voor kunst (beeldend) vmbo.

In Kunst-Actief 1 GT, handleiding is er bij elk hoofdstuk:


- een PowerPoint per hoofdstuk ter introductie van het thema;
- extra afbeeldingen per hoofdstuk en bij de opdrachten;
- docentenmodel met vragen, antwoorden, websites;
- toetsvragen;
- invulmodel toetsvragen;
- antwoordmodel toetsvragen.