Kunst-Actief 2 GT

ISBN:
978.94.6062.105.5
Auteur: 
Annelot Sombogaard
Vak: 
Kunst beeldend/TeHaTex
Kunst-Actief
Niveau: 
Onderbouw GT
€18,00

Onderstaande uitgave is in 2020 volledig herzien, met een gloednieuw leerboek en een werkboek (met vragenblokken en praktische opdrachten).

Kunst-Actief 2 GT bestaat uit vijf hoofdstukken. Dit deel is een voorzetting van de leerlijn die is opgezet in het eerste deel. Elk hoofdstuk kent twee componenten: kunstbeschouwing en opdrachten voor praktisch beeldend werk. In het kunstbeschouwingsdeel worden verschillende invalshoeken van het thema geïntroduceerd. Daarbij maken de leerlingen ook kennis met begrippen en vaktermen op het gebied van beeldende en toegepaste vormgeving. 

Opbouw van Kunst-Actief 2 GT:

  • elk hoofdstuk heeft een eigen thema;
  • de beide openingspagina’s vormen de inleiding op het thema;
  • vier pagina’s met afbeeldingen en informatie die een breed beeld geven van het thema;
  • allerlei vaktermen en begrippen op het gebied van beeldende kunst zijn in de tekst verwerkt en staan achterin het boek in een alfabetisch overzicht.
  • in elk hoofdstuk staan vier leuke, uitdagende opdrachten voor 2D en 3D.

De vijf thematische hoofdstukken van dit deel zijn:

  1. Eten en drinken
  2. De lucht in!
  3. Voor de sier
  4. Dieren
  5. Wie dan leeft...?

De praktische component van elk hoofdstuk bestaat uit twee 2D- en twee 3D-opdrachten (handvaardigheid en textiel), die aansluiten bij het thema van dat hoofdstuk. De opdrachten hebben een duidelijke structuur met als vaste punten: onderzoek, schetsen, uitvoeren en reflecteren. Al doende raken leerlingen vertrouwd met een vaste structuur voor een procesmatige benadering van het eigen beeldend werk. In 'Voorbeeld bekijken' vindt u een pdf van hoofdstuk 4 Dieren.

In de uitgebreide handleiding vindt u o.a. de doelstellingen van elke les en uitgebreide technische instructies bij de opdrachten.
De PowerPoints in de handleiding kunt u gebruiken om het thema van een hoofdstuk bij uw leerlingen te introduceren en in te gaan op de kunstbeschouwelijke kant van het thema.
Bij elk hoofdstuk hoort een toets met ca. 40 vragen over de leerstof.