Kunst-Actief 2 GT, handleiding

ISBN:
978.94.6062.106.2
Auteur: 
Annelot Sombogaard
Vak: 
Kunst beeldend/TeHaTex
Kunst-Actief
Niveau: 
Onderbouw GT
€78,20

De handleiding bij Kunst-Actief 2 GT kent dezelfde opbouw als die van deel 1:


- inleiding en verantwoording;
- begrippen in Kunst-Actief-2-GT;
- syllabus voor kunst (beeldend) vmbo;
- en ter completering de begrippen in Kunst-Actief 1 GT.

In Kunst-Actief 2 GT, handleiding is er bij elk hoofdstuk:


- een PowerPoint per hoofdstuk ter introductie van het thema;
- extra afbeeldingen per hoofdstuk;
- 2 extra praktische opdrachten (1 2D, 1 3D) per hoofdstuk;
- een beschrijving van het procesverslag en een invulformulier voor het procesverslag;
- docentenmodel met vragen, antwoorden, websites;
- toetsvragen;
- invulmodel toetsvragen;
- antwoordmodel toetsvragen.