Kunst-Actief 3 GT

ISBN:
978.94.6062.078.2
Auteur: 
Hemmie Oudsen
Bert Boermans
Annelot Sombogaard
Vak: 
Kunst beeldend/TeHaTex
Kunst-Actief
Niveau: 
Bovenbouw GT
€15,50

De vaardigheiden die in het examenprogramma beeldende vorming voor vmbo-GL en GT zijn verwoord, zijn uitgangspunt geweest en gerealiseerd in dit leerboek en bijbehorende werkboek van Kunst-Actief 3 GT. De leerstof, die aansluit op de vaardigheden uit het examenprogramma, wordt in Kunst-Actief 3 GT aangeboden in zes thema’s.

Marieke Vredeveld van het Carolus Clusius: "Ik werk sinds 2014 met de methode en ik vind het erg prettig werken!"

De meeste thema’s (dromen, strijd, selfie, bescherming, liefde, vrijheid) zullen de leerlingen zeker aanspreken en wel iets van hun gading bieden, maar kunnen ook aan allerlei taboes raken. Spannend dus. Leiding en begeleiding is daarom onmisbaar. 
Kunst-Actief 3 vmbo-GT sluit nauw aan bij het examen vmbo-GT, zodat leerlingen vertrouwd raken met het uitwerken van een persoonlijke probleemstelling. Elk thematisch hoofdstuk bestaat uit 8 pagina's. Door de opzet van elk thema worden de leerlingen op een logische manier door het thema geleid: 

  • pag. 1 en 2: moodboard met afbeeldingen over het thema;
  • pag. 3 en 4: trefwoordenlijst, inleiding, afbeeldingen;
  • pag. 5 en 6: thematische toepassing door een kunstenaar;
  • pag. 7 en 8: thematische toepassing van ander aspect van het thema.

Door eerst de vragen te maken in het werkboek verdiepen leerlingen zich in het beeldmateriaal en in de verschillende aspecten van het thema. Het is de bedoeling dat ze daarna aan de slag gaan met het uitwerken van hun praktische opdracht. In het leerboek is een model toegevoegd van een procesbeschrijving, zodat leerlingen ook daarmee vertrouwd raken. Zo is dit derde deel een mooi vervolg van de opgezette leerlijn in deel 1 en deel 2 die tot steeds meer zelfstandigheid leidt.

In aansluiting op het leerboek is er ook een werkboek met theorievragen over de afbeeldingen in het leerboek en met per thema toegepaste procesbeschrijvingsmodellen.

Voor u als docent is er een uitgebreide handleiding beschikbaar, met powerpoints, extra materiaal en oefenexamens.