Kunst-Actief 3 GT, handleiding

ISBN:
978.94.6062.079.9
Auteur: 
Bert Boermans
Hemmie Oudsen
Vak: 
Kunst beeldend/TeHaTex
Kunst-Actief
Niveau: 
Bovenbouw GT
€92,00

De handleiding is een digitaal document, zodat u de zes oefenexamens daarin voor uw leerlingen kunt kopiëren of via de computers op school beschikbaar kunt stellen. De vragen in de oefenexamens verwijzen naar de beide kleurenpagina's in het leerlingenboek aan het begin van elk hoofdstuk. 

De docentenhandleiding bij Kunst-Actief 3 GT bestaat uit:

  • inleiding Kunst-Actief 3 GT;
  • examenprogramma beeldende vorming vmbo-GT;
  • SLO handreiking schoolexamens vmbo;
  • syllabus beeldende vorming vmbo-GT;
  • correctiemodel bij de vragen in het werkboek;
  • powerpoints per hoofdstuk, met vragen om de theoriekennis te testen (inclusief antwoorden);
  • zes oefenexamens met elk ca. 40 vragen bij de dubbele kleurenpagina's in het leerboek;
  • correctiemodellen bij de zes oefenexamens;
  • tips voor het nakijken van het CSE;
  • extra materiaal bij de zes hoofdstukken.

Onderaan de pagina vindt u het antwoordmodel van het oefenexamen van hoofdstuk 1 Dromen, zodat u een indruk krijgt van de handleiding.

De handleiding is uitsluitend rechtstreeks door docenten bij Uitgeverij LAMBO te bestellen; verkoop loopt niet via de schoolboekhandel.