Kunst-Actief 3 GT, handleiding

ISBN:
978.94.6062.079.9
Auteur: 
Bert Boermans
Hemmie Oudsen
Vak: 
Kunst beeldend/TeHaTex
Kunst-Actief
Niveau: 
Bovenbouw GT
€92,00

De handleiding is een digitaal document, zodat u de zes oefenexamens daarin voor uw leerlingen kunt kopiëren of via de computers op school beschikbaar kunt stellen. De vragen in de oefenexamens verwijzen naar de beide kleurenpagina's in het leerlingenboek aan het begin van elk hoofdstuk. 

De handleiding is uitsluitend rechtstreeks bij LAMBO te bestellen.

De docentenhandleiding bij Kunst-Actief 3 GT bestaat uit:

- examenprogramma beeldende vorming vmbo-GT;
- SLO handreiking schoolexamens vmbo;
- inleiding Kunst-Actief 3 GT;
- syllabus beeldende vorming vmbo-GT;
- algemene informatie over de zes thema's in Kunst-Actief 3 GT; 
- extra afbeeldingen bij de zes thema's.
- correctiemodel bij de vragen in het werkboek.
- zes oefenexamens met elk ca. 40 vragen bij de dubbele kleurenpagina's in het leerboek.
- correctiemodellen bij de zes oefenexamens.
- tips voor het nakijken van het CSE.

De handleiding sturen we niet ter inzage op. Wel vindt u onderaan de pagina het antwoordmodel van het oefenexamen van hoofdstuk 1 Dromen, zodat u een indruk krijgt van wat de handleiding inhoudt.