Kunst-Actief 3 GT, werkboek

ISBN:
978.94.6062.087.4
Auteur: 
Annelot Sombogaard
Hemmie Oudsen
Vak: 
Kunst beeldend/TeHaTex
Kunst-Actief
Niveau: 
Bovenbouw GT
€10,50

Kunst-Actief 3 vmbo-GT werkboek sluit aan bij het leerboek.
De zes hoofdstukken in het werkboek hebben een dubbele functie en steeds dezelfde indeling. Ze bestaan telkens uit:

  • een vragenblok;
  • een model voor procesbeschrijving.


Onderaan de pagina vindt u een aantal pagina's uit het werkboek in de vorm van een pdf. 

Vragenblok
De vragen in het vragenblok zijn bedoeld als introductie van en als oriëntatie op de zes thema’s in het leerboek. De vragen gaan over de inhoud van de tekst en over de afbeeldingen in de hoofdstukken. In de handleiding voor de docent staan antwoordsuggesties. Daarnaast is in de handleiding bij elk hoofdstuk een soort oefenexamen opgenomen over de dubbele kleurenpagina's in het leerboek.

Procesbeschrijving
Tijdens het CPE moeten de leerlingen een procesverslag bijhouden. Met de modellen voor procesbeschrijving bij elk hoofdstuk raken ze vertrouwd met deze manier van werken op het CPE. Tijdens het CPE wordt de kandidaten gevraagd om de eigen probleemstelling bij elk thema onder woorden te brengen en om daarvoor een creatieve oplossing te bedenken in de vorm van een beeldend werkstuk. Met de procesbeschrijving, die de leerlingen in het werkboek bijhouden, geven zij inzicht in hun creatieve proces en zijn ze achteraf in staat om het eigen proces en werkstuk te beoordelen, maar ook dat van een klasgenoot.

Vormgeving
Het werkboek is voorzien van een scheurperforatie in de rug. U kunt de leerlingen desgewenst het deel dat ze nodig hebben voor het thema uit het werkboek laten nemen en in een snelhechter laten doen. Al doende ontstaat tijdens het praktische werk een uitgebreid procesverslag met schetsen en andere bijlagen die bij de presentatie kunnen worden aangeboden.