Kunst-Actief 4 GT, handleiding

ISBN:
978.94.6062.094.2
Auteur: 
Hemmie Oudsen
Liesbeth de Boer
Vak: 
Kunst beeldend/TeHaTex
Kunst-Actief
Niveau: 
Bovenbouw GT
€72,00

De docentenhandleiding bij Kunst-Actief 4 GT bestaat uit:

  1. Inleiding;
  2. SLO Handreiking, explicitering examenprogramma beeldende vorming vmbo-GT, begrippenlijst;
  3. Praktijk en proces: procesverslagen bij de drie thema’s;
  4. Antwoordmodel bij de vragen in het werkboek;
  5. Examentips;
  6. Drie oefenexamens die u voor uw leerlingen kunt kopiëren en/of via de computers op school beschikbaar kunt stellen. De vragen in de oefenexamens verwijzen naar de beide kleurenpagina's in het leerboek aan het begin van elk hoofdstuk;
  7. Antwoordmodellen bij de oefenexamens;
  8. Tips voor het nakijken van het CSE;
  9. Twee beeldanalysemodellen;
  10. Extra afbeeldingen bij de drie thema's, die u bijvoorbeeld kunt gebruiken bij de introductie van het thema.

De handleiding is uitsluitend rechtstreeks door docenten bij Uitgeverij LAMBO te bestellen; verkoop loopt niet via de schoolboekhandel.