Kunst-Actief 4 GT, handleiding

ISBN:
978.94.6062.094.2
Auteur: 
Hemmie Oudsen
Liesbeth de Boer
Vak: 
Kunst beeldend/TeHaTex
Kunst-Actief
Niveau: 
Bovenbouw GT
€72,00

De handleiding is uitsluitend rechtstreeks door docenten bij LAMBO te bestellen. De docentenhandleiding bij Kunst-Actief 4 GT bestaat uit:


1. inleiding;
2. SLO Handreiking, explicitering examenprogramma beeldende vorming vmbo-GT, begrippenlijst;
3. praktijk en proces: procesverslagen bij de drie thema’s;
4. antwoordmodel bij de vragen in het leerboek;
5. examentips;
6. drie oefenexamens die u voor uw leerlingen kunt kopiëren en/of via de computers op school beschikbaar kunt stellen. De vragen in de oefenexamens verwijzen naar de beide kleurenpagina's in het leerlingenboek aan het begin van elk hoofdstuk;
7. antwoordmodellen bij de oefenexamens;
8. tips voor het nakijken van het CSE;
9. twee beeldanalysemodellen;
10. extra afbeeldingen bij de drie thema's, die u bijvoorbeeld kunt gebruiken bij de introductie van het thema.