Kunst-Actief 4 GT, werkboek

ISBN:
978.94.6062.158.1
Auteur: 
Liesbeth de Boer
Bert Boermans
Eveline Boermans
Hemmie Oudsen
Vak: 
Kunst beeldend/TeHaTex
Kunst-Actief
Niveau: 
Bovenbouw GT
€10,50

Door de enthousiaste reacties op het werkboek van deel 3 is nu ook deel 4 van de Kunst-Actief-reeks vernieuwd tot een leerboek en een werkboek.

In het werkboek vindt u voor elk van de drie thema's een ruime hoeveelheid vragen, die leerlingen helpen nauwkeurig naar de afbeeldingen in het leerboek te kijken en hen laten oefenen met de theoretische kennis. Het doel hiervan is tweeledig:

  1. leerlingen verdiepen zich in het thema en bereiden zich zo vast voor op het maken van een praktisch werk;
  2. leerlingen testen hun theoretische kennis en oefenen zo voor het schriftelijk eindexamen.

Er is ook voor elk hoofdstuk een uitgebreid format voor de procesbeschrijving van een praktisch werk opgenomen.

Dit werkboek is dus een uitstekende voorbereiding op zowel het CPE als het CSE.

De antwoorden op de vragen vindt u, net als allerhande extra materiaal (zoals drie oefenexamens), in de docentenhandleiding.