Kunst-Actief kgs, werkboek (2018)

ISBN:
978.94.6062.136.9
Auteur: 
Jeanine Belger
Brigitte Fafieanie
Charlotte Vester
Vak: 
Kunst beeldend/TeHaTex
Kunstzinnige vorming (mbo/hbo)
Kunst-Actief
Niveau: 
Bovenbouw mavo
MBO
€29,50

Bij het leerboek van Kunst-Actief is ook een werkboek beschikbaar. 

In het werkboek worden leerlingen door allerlei verschillende vragen en opdrachten gestimuleerd zich de stof eigen te maken en te verwerken. Het werkboek volgt de structuur van het leerboek en gaat dus dezelfde stijlen en stromingen langs.

Na een paar introducerende vragen en opdrachten, waarbij de leerlingen nadenken over wat ze al weten van een kunststroming of periode, volgt een afwisselende combinatie van theoretische en praktische opdrachten. Deze variëren van verwerkingsvragen van de leerstof tot praktische (beeldende) opdrachten. Een deel van de opdrachten kan individueel uitgevoerd worden, andere zijn geschikter voor groepswerk of een klassikale aanpak. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een opdracht over de examenbegrippen en een opdracht voor een tijdlijn die de leerlingen gedurende het hele boek zullen bijhouden.

Er is veel aandacht voor visueel leren. Dit komt uiteraard doordat er veel gebruik wordt gemaakt van afbeeldingen. Dit zijn enerzijds afbeeldingen die al in het werkboek zijn opgenomen, anderzijds afbeeldingen die de leerlingen zelf moeten zoeken. Daarnaast is er ook bij veel opdrachten die niet over een specifieke afbeelding gaan aandacht voor een visuele manier van leren. Zo zijn er verschilende woordspins opgenomen, waarbij leerlingen hun associaties met een begrip op een beeldende manier kunnen weergeven. Ook worden er in het hele werkboek QR-codes aangeboden. Over het geluids- of beeldfragment dat achter de QR-code zit, kunnen de leerlingen een extra vraag beantwoorden.

De antwoorden op de werkboekvragen vindt u in de handleiding.

Onder aan deze pagina vindt u enkele voorbeeldpagina's uit de hoofdstukken 7 Tussen de twee wereldoorlogen en 12 Identiteit.