Kunst op Niveau leerboek

ISBN:
978.94.6062.008.9
Auteur: 
Piet den Hertog
Esmée Angel
Jeroen Marttin
Vak: 
Kunst beeldend/TeHaTex
Kunst op Niveau
Niveau: 
Bovenbouw havo/vwo
€36,40

N.B. Kunst op Niveau heeft een opvolger: Kunstboek.

Het pdf-bestand onderaan dit scherm toont een groot deel van het hoofdstuk postmoderne kunst (pag. 140 t/m 149) in Kunst op Niveau, zodat u een idee krijgt van hoe de uitgave eruit ziet.

Uitgangspunten van Kunst op Niveau, 3e editie:

 • exameneisen voor havo- en vwo-leerlingen (zie Syllabus);
 • havo-leerlingen beheersen de stof voor het Centraal Examen tehatex;
 • vwo-leerlingen beheersen de stof waarop het examenthema (wisselend per jaar) aansluit;
 • leerlingen en geïnteresseerden krijgen een globaal overzicht van de belangrijkste kunst- en cultuurhistorische ontwikkelingen in met name de westerse wereld.

 

Zeven cultuurhistorische blokken in het leerboek
Het leerboek wordt ingedeeld in zeven cultuurhistorische blokken, die een grote overlap vertonen met de indeling van de westerse geschiedenis en dus inspelen op de grote veranderingen in de westerse cultuur. Omdat de prehistorie en ook de Egyptische oudheid geen examenonderwerpen zijn, blijven die buiten beschouwing.

 1. (Klassieke) oudheid
 2. Middeleeuwen
 3. Renaissance, barok, classicisme
 4. Negentiende eeuw
 5. Modernisme (eerste deel 20e eeuw)
 6. De ontwikkelingen na 1945
 7. Postmoderne kunst

Kenmerken per blok

 • inleiding over economische en cultuurhistorische ontwikkeling en hun invloed op de beeldende kunst/kunstenaar/opdrachtgever;
 • inleidingen op de verschillende kunststromingen en stijlperioden als basis voor de examenthema’s van het CSE van de laatste jaren;
 • kunstbeschouwelijk ligt de nadruk op voorstelling/inhoud, vormgevingsaspecten en functionele aspecten (zie begrippenlijst CEVO);
 • brede aandacht voor kunsthistorische en kunstbeschouwelijke aspecten van ten minste één exemplarisch kunstwerk per stroming/stijl;
 • opsomming van de belangrijkste kenmerken per stroming.