Kunst op Niveau werkboek

ISBN:
978.94.6062.018.8
Auteur: 
Piet den Hertog
Vak: 
Kunst beeldend/TeHaTex
Kunst op Niveau
Niveau: 
Bovenbouw havo/vwo
€20,50

Bij Kunst op Niveau is ook een werkboek beschikbaar.

De belangrijkste kenmerken:

  • de afbeeldingen zijn in kleur gedrukt en van een goed formaat;
  • in de vragen wordt veel aandacht besteed aan het verschil tussen voorstellings- en vormgevingsaspecten;
  • de vragen zijn zo geformuleerd dat de leerstof zelfstandig en actief kan worden bestudeerd;
  • de vragen zijn minder direct gericht op de gelezen tekst uit het leerboek en meer op begrijpen, nadenken en uitzoeken.

Bij het beantwoorden van de vragen is het leerboek van belang, maar kunnen leerlingen ook internet gebruiken. Omdat het internet tegenwoordig niet meer weg te denken valt als nuttige bron van informatie, zowel van beelden als tekst en geluid, zijn veel vragen zo geformuleerd dat er verwezen wordt naar afbeeldingen. Deze kunnen dan worden opgezocht op internet. Het leerboek als belangrijke studiebron blijft gehandhaafd.

Het werkboek besluit met een aantal praktische opdrachten, gerelateerd aan kunstgeschiedenis, maar met de nadruk op beeldbeschouwing, zoals:

  • beeldanalysemodellen en schema's;
  • aanwijzingen om een werkstuk te schrijven over een kunstenaar of een stijl;
  • schema's voor procesbeschrijving bij praktische opdrachten;
  • enkele praktische opdrachten 'Uit de kunst' om de leerstof ook op een actieve manier te verwerken. 

Als docent kunt u gebruikmaken van de handleiding.