Kunst op Niveau werkboek

ISBN:
978.94.6062.018.8
Auteur: 
Piet den Hertog
Vak: 
Kunst beeldend/TeHaTex
Kunst op Niveau
Niveau: 
Bovenbouw havo/vwo
€20,50

De structuur van het nieuwe werkboek bij het Kunst op Niveau leerboek (derde editie) lijkt veel op het oude: het leeuwendeel bestaat uit vragen die ingaan op de inhoud van het leerboek.

Veel vragen zijn vernieuwd, maar een deel van de vragen komt overeen met het oude werkboek. In de vragen wordt veel aandacht besteed aan het verschil tussen voorstellings- en vormgevingsaspecten. De vragen zijn zo geformuleerd dat de leerstof zelfstandig en actief kan worden bestudeerd.

De belangrijkste vernieuwingen:

  • de afbeeldingen zijn in kleur gedrukt en van een behoorlijk formaat;
  • de periode na 1945 is anders ingedeeld (net als in de 3e editie van het leerboek);
  • de vragen zijn minder direct gericht op de gelezen tekst uit het leerboek en meer op begrijpen, nadenken en uitzoeken.

 

Nieuwe mogelijkheid: gebruik van internet 
Bij het beantwoorden van de vragen is het leerboek niet per se noodzakelijk. Omdat het internet tegenwoordig niet meer weg te denken valt als nuttige bron van informatie, zowel van beelden als tekst en geluid zijn veel vragen zo geformuleerd dat er verwezen wordt naar afbeeldingen. Deze kunnen dan worden opgezocht op internet. Het leerboek als belangrijke studiebron blijft gehandhaafd.

Het werkboek besluit met een aantal praktische opdrachten, gerelateerd aan kunstgeschiedenis, maar met de nadruk op beeldbeschouwing, zoals:

  • beeldanalysemodellen en schema's;
  • aanwijzingen om een werkstuk te schrijven over een kunstenaar of een stijl;
  • schema's voor procesbeschrijving bij praktische opdrachten;
  • enkele praktische opdrachten 'Uit de kunst' om de leerstof ook op een actieve manier te verwerken.