Kunstboek, toetsen

ISBN:
978.94.6062.186.4
Auteur: 
Eva van Weenen
Vak: 
Kunst beeldend/TeHaTex
Kunstboek
Niveau: 
Bovenbouw havo/vwo
€199,00

NB Deze uitgave is nog in ontwikkeling en verschijnt naar verwachting zomer 2021.

 

Bij Kunstboek zijn deze toetsen beschikbaar voor de docent. Bij elk hoofdstuk in het leerboek is een toets gemaakt waarbij het eindexamen TeHaTex als uitgangspunt is gebruikt. De toetsvragen hebben dezelfde opbouw, dezelfde lay-out en hetzelfde niveau als de examenvragen. Ze vormen dus een perfecte voorbereiding op het CSE Tehatex. Binnen de toetsen zit er een opbouw, waarbij we ervan uitgaan dat de leerlingen bij hoofdstuk 1 nog wat minder geoefend zijn en bij hoofdstuk 7 al bijna klaar zijn voor het eindexamen.

Bij elk hoofdstuk ontvangt u voldoende toetsvragen om een toets of SE af te kunnen nemen. Uiteraard leent deze uitgave zich er ook voor om vragen aan te passen, te verwijderen of te verplaatsen als u dat beter vindt aansluiten op de lessen die u hebt gegeven. Er zijn voor deze toetsen andere afbeeldingen gebruikt en andere vragen gemaakt dan in het papieren werkboek of de online-uitgave. Bovendien zitten deze toetsen nog dichter op het eindexamen en zien de leerlingen bijvoorbeeld per vraag hoeveel punten zij hiervoor kunnen verdienen.

Als u de toetsen bestelt, kunt u in het opmerkingenveld aangeven of u de toetsen liever per USB-stick of per We-Transfer ontvangt. Naast een pdf- en word-bestand per toets en antwoordmodel ontvangt u ook de afbeeldingen die in de toets gebruikt zijn in hoge resolutie.