Muziek en Meer 1/2, handleiding

ISBN:
978.90.77318.46.1
Auteur: 
Jennemieke Snijders
Vak: 
Muziek
Muziek & Meer
Niveau: 
Basisonderwijs
€49,00

Voor groep een en twee is er geen leerlingenboekje, alleen een docentenhandleiding met muziek-CD. Reden voor deze opzet is dat lessen aan kleuters anders verlopen dan lessen aan groep drie tot en met acht. Deel 1&2 is er nu ook digitaal.

Dit deel omvat een ideeënboek aan de hand van thema’s als de seizoenen, emoties, lichaam, kleur, groeien en familie. Muziek zit verweven in de lessen. Elk thema is onderverdeeld in een lied en twee of meer muzikale ideeën. Bijvoorbeeld een luisteropdracht, een muzikaal spelletje, een bewegingssuggestie, een instrument bespelen etc. De muzikale ideeën zijn bedoeld als aanvulling op het thematische kleuteronderwijs, al kunnen ze ook op zichzelf staand gebruikt worden. In de handleiding zitten veel kleurplaten die gekopieerd kunnen worden. Verder zit bij de handleiding de muziek-CD.

In 'Voorbeeld bekijken' (hieronder) vindt u een pdf met een 'deel van de docentenhandleiding' en 'kern van groep 1 en 2'.