Kunst-Actief: alternatief voor ZienderOgen Kunst

Uitgeverij Malmberg heeft besloten te stoppen met ZienderOgen Kunst. Maar geen man over boord! Afgelopen zomer verscheen bij Uitgeverij LAMBO de herziene versie van Kunst-Actief, kunstgeschiedenis in leerboek en werkboek. Deze verfrissende methode is een uitstekende alternatief voor vmbo-leerlingen kunst.

Ieder hoofdstuk opent met een beeldpagina, waarop je een tijdlijn vindt, de kernbegrippen van dat hoofdstuk, en een link met hedendaagse kunst. Zo ziet een leerling meteen waarom bepaalde kunstwerken nog altijd relevant zijn. In de tekst zelf staan de examenbegrippen dikgedrukt en herken je stijlen en stromingen aan hun kleur. Aan het eind van elk hoofdstuk staan de belangrijkste kenmerken van die periode kort samengevat - makkelijk voor leerlingen om de hoofdpunten nog eens even na te lezen.

Bij de herziening is ook een werkboek verschenen, met leuke theoretische en praktische verwerkingsvragen. Er wordt gebruikgemaakt van verschillende werkvormen om de leerling te activeren. Aan het einde van ieder hoofdstuk kunnen leerlingen met de examenbegrippen oefenen. Door middel van QR-codes kunnen leerlingen een extra vraag beantwoorden over een filmpje of geluidsfragment. De antwoorden op het werkboek vindt u in de digitale handleiding.

De methode is geschreven door docenten die zelf lesgeven aan vmbo-leerlingen, en dus precies snappen wat leerlingen prikkelt, hoe je ze bij de lesstof betrokken houdt, en wat leerlingen voor hun eindexamen of als basiskennis moeten weten. 

De auteurs van Kunst-Actief. V.l.n.r. Charlotte Vester, Eva van Weenen (LAMBO-redacteur), Jeanine Belger, Brigitte Fafieanie.