Kunst Algemeen: Cultuur van de kerk herzien

We zijn hard aan het werk aan de herziening van ART-History, 1 Cultuur van de kerk, het eerste deel van onze ART-History-reeks voor het vak Kunst Algemeen. Het leerboek en de vragenblokken worden opgefrist: de teksten zijn nog helderder en de informatie wordt overzichtelijker aangeboden, met (deels) nieuwe afbeeldingen. Daarnaast bevat deze uitgave ook compleet nieuwe elementen! Zo maken we over elke kunstdiscipline een overzichtspagina, waarop de belangrijkste informatie uit de hoofdstukken nog eens te lezen is. Hiermee maken we de kenmerken van de verschillende periodes van de middeleeuwen nog duidelijker voor de leerlingen.

Net zoals ART-History, 3 De burgerlijke cultuur in Nederland zal deze herziene editie meer ruimte reserveren voor kunst van een meer diverse groep kunstenaars. Voor de elfde tot de veertiende eeuw is dit best een uitdaging, gezien het beperkt aantal overgebleven kunstobjecten. Toch hopen we aan scholieren te kunnen laten zien dat er ook in de middeleeuwen kunst werd gemaakt over en door vrouwen, en buiten West-Europa.

Ook belicht deze nieuwe editie zes cultuurwetenschappelijke invalshoeken van waaruit de kunst bestudeerd kan worden, bijvoorbeeld ‘kunst en opdrachtgever’, ‘kunst en esthetica’, en ‘kunst en vermaak’. De vernieuwde uitgave sluit dus perfect aan op de richtlijnen voor het examen Kunst Algemeen vanaf 2022. 

De nieuwe editie van ART-History, Cultuur van de kerk wordt verwacht in juni 2021. Wil je deze herziene editie direct na verschijnen ontvangen? Stuur dan alvast een mailtje naar bestellingen@lambo.nl om een boek aan te vragen.