LAMBO en privacy vanaf 25 mei

Als uzelf of uw leerlingen gebruikmaken of willen maken van onze online-uitgaven, gaat dat via een persoonlijke licentie die één schooljaar geldig is. Daartoe maken wij voor alle gebruikers een individuele account aan, waarvoor we enkele persoonlijke gegevens moeten opslaan, zoals naam en e-mailadres. In verband met de nieuwe privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AGV) per 25 mei 2018 sluiten we hiervoor verwerkersovereenkomsten af met scholen, waarin we vastleggen hoe we uw en de gegevens van uw leerlingen beschermen. Heeft u nog niet zo'n verwerkersovereenkomst met ons? Neem dan contact met ons op. 

Ook individuele gebruikers kunnen ons privacystatement inzien. Hierin leest hoe lang uw gegevens bewaard worden en hoe deze beveiligd zijn.