Meer aandacht voor vrouwen en minderheden in de Republiek

In de laatste jaren zijn we anders gaan kijken naar ons koloniaal verleden en wat dit heeft betekend voor onze huidige samenleving. Er worden discussies gevoerd over roofkunst, zwarte piet en straatnamen. Daarnaast krijgt de geschiedenis van vrouwen en minderheden, waar eerder weinig aandacht voor was, een steeds prominentere rol in musea, boeken en onze collectieve herinnering.  

De traditionele kijk op het verleden, met vooral belangstelling voor het witte mannelijke perspectief, wordt steeds meer losgelaten. Zo ook bij LAMBO. We vonden het tijd om andere kanten van de zeventiende eeuw te belichten. In april presenteren we daarom de herziene uitgave van ART-History, De Gouden Eeuw - nu met de titel ART-History, De burgerlijke cultuur in Nederland.

In deze nieuwe editie is er meer aandacht voor de VOC en WIC. Er wordt ingezoomd op de Nederlandse handel in slaafgemaakten en op koloniale bouwkunst, maar ook op de cultuur van slaafgemaakten in de koloniën en op de kleine Afrikaanse gemeenschap die in de zeventiende eeuw in Amsterdam ontstond. 

Bovendien staan in deze nieuwe editie meer schilderijen van vrouwelijke kunstenaars. De belangrijkste komen aan bod, zoals Maria van Oosterwijck, een specialiste in gedetailleerde stillevens, Rachel Ruysch, schilderes van bloemstillevens, en Judith Leyster, de eerste vrouwelijke meesterschilder in de westerse wereld.

Benieuwd naar deze nieuwe editie? Bestel vast een beoordelingsexemplaar, dan ontvang je het boek zodra het van de drukpers rolt!