Toetsvragen bij de nieuwe historische contexten

Voor de nieuwe historische contexten bij het CE geschiedenis vanaf 2021 (havo) en 2022 (vwo) heeft LAMBO toetsvragen ontwikkeld, zowel voor de havo als voor het vwo. De toetsvragen zijn op eindexamenniveau en vormen zodoende de perfecte input voor schoolexamens en proefwerken. Daarnaast kun je ze aan leerlingen geven als oefenmateriaal voor de nieuwe historische contexten, aangezien hiervan natuurlijk nog geen oude examens zijn om mee te oefenen.

Naast 20-25 oefenvragen per historische context, ontvang je als docent ook een beoordelingsmodel. Nieuw daaraan is dat we ook het vraagtype per examenvraag aangeven volgens de examentraining van de GS Compact-methode, zoals je die achterin de Historische contexten havo en Historische contexten vwo vindt. Zo wordt meteen duidelijk met welke soort vragen leerlingen nog wat oefening kunnen gebruiken ter voorbereiding op hun examen.

N.B. De toetsen zijn uitsluitend door docenten en boekenfondsbeheerders te bestellen, op factuur van de school. Gelieve bij je bestelling aan te geven of je de bestanden per WeTransfer of op usb-stick wenst te ontvangen.