Voor het jonge kind: Koeienvlekken

U kende LAMBO natuurlijk al van onze kunstuitgaven voor het basis- en voortgezet onderwijs, maar sinds kort hebben wij eveneens een uitgave voor peuters en kleuters: Koeienvlekken. Een baanbrekende manier om jonge kinderen op didactisch verantwoorde wijze kennis te laten maken met beeldaspecten.

Het leren omgaan met beeld is in deze tijd belangrijker dan ooit. Als we de aard van beelden kennen, weten hoe ze opgebouwd zijn en gebruikt worden, kunnen we ons gemakkelijker staande houden in een wereld vol beeldmedia.

Tekenen, scheuren en plakken horen bij het leven van een peuter. Een kind leert daarbij allerlei vaardigheden die later van pas komen. Beeldende activiteiten gaan over waarnemen, mogelijkheden zien, verbanden leggen en associëren. Deze dingen dragen bij aan de ontwikkeling van de hersenen, met name de rechterhersenhelft. Deze stuurt, meer dan de linkerhersenhelft, creativiteit en flexibiliteit aan en bevordert het kunnen experimenteren, innoveren en problemen oplossen.

Zoals een tekst aan grammaticaregels voldoet, bevatten beelden ook een structuur die aan te leren is. Door zelf te tekenen, scheuren en plakken krijg je vat op de aspecten waardoor beelden gekenmerkt worden. In Koeienvlekken koppelen we deze kenmerkende aspecten aan taal en aan de zintuigen (voelen, zien, horen, ruiken). Dit zorgt dat peuters zich de kenmerkende aspecten eigen maken en ze ook op latere leeftijd makkelijker herkennen in de beelden die ze zien.

Koeienvlekken bestaat uit:

  • een handleiding voor leraren, pedagogisch medewerkers en ouders met daarin stap voor stap uitgewerkte 2D- en 3D-opdrachten;

  • een groot en stevig werkblok voor peuters met inspiratiepagina’s en daarbij horende 2D-opdrachten.