Open boek

ISBN:
978.94.6062.140.6
Auteur: 
Rosanne Boermans
Bas Jongenelen
Gijs van Vliet
Vak: 
Nederlands (literatuur)
Open boek
Niveau: 
Bovenbouw havo/vwo
€34,50

Literatuur laat je nieuwe werelden ontdekken en helpt je tegelijk je eigen rol en ideeën te overdenken. Als docent wilt u uw leerlingen natuurlijk zo goed mogelijk kennis laten maken met alle mooie en belangrijke aspecten van de literatuur. Uitgeverij LAMBO helpt u hierbij met de literatuurmethode Open boek.

Open boek start met een literair-historisch overzicht. Hier worden van elke periode kort de belangrijkste historische en literaire ontwikkelingen geschetst. Ook worden de bekendste literaire genres van elke tijdsperiode genoemd. In de hoofdstukken wordt voor extra achtergrondinformatie naar dit overzicht verwezen.

De kern van het boek wordt gevormd door zes thematische hoofdstukken: conflict, liefde, identiteit, rouw, sociale normen en vriendschap. Open boek is dus niet chronologisch opgebouwd, maar laat zien dat bepaalde thematiek al eeuwenlang in literatuur voorkomt. Drie hoofdstukken zijn thematisch geordend, drie hoofdstukken doorlopen de literatuur rond dit thema chronologisch. 

Elk hoofdstuk volgt dezelfde opbouw:

 1. Introductie aan de hand van een beeld- of tekstfragment dat aansluit bij het thema en de leefwereld van de leerling
 2. Literaire fragmenten uit werken binnen en buiten de literaire canon. Uiteraard vinden we het van belang om leerlingen kennis bij te brengen over de Nederlandse klassiekers, maar daarnaast laten we ze ook graag kennismaken met recentere of anderszins buiten de canon vallende literatuur.
  Bij elk fragment kan de leerling verschillende soorten vragen beantwoorden: vragen over de literaire begrippen en tekstanalyse worden afgewisseld met vragen waarbij leerlingen hun mening moeten formuleren of een onderzoeksopdracht uitvoeren.
  Literatuur is geen kunstvorm die afgesloten van de wereld kan bestaan, maar juist een die midden in de maatschappij staat. Daarom vindt u in elk hoofdstuk verwijzingen naar andere kunstvormen, zoals beeldende kunst, theater of muziek. Via QR-codes kunt u fragmenten bekijken. De fragmenten staan ook op de LAMBO-website, onder Kunstbronnen.
  Open boek onderwijst leerlingen over literatuur, maar geeft bij de opdrachten ook ruimte aan vakoverstijgende vaardigheden, zoals onderzoek doen, presenteren, schrijven en creativiteit.
 3. Fragment uit anderstalige literatuur over hetzelfde thema. Zo wordt duidelijk dat de Nederlandse literatuur niet een op zichzelf staand fenomeen is, maar dat een thema veel breder in de literatuur populair kan zijn.
 4. Enkele slotopdrachten waarin de kennis die in het hoofdstuk is opgedaan wordt samengebracht of waar de leerling een wat uitgebreider onderzoek uitvoert.
 5. Een lijstje met tips om verder te lezen over dit thema, zowel in de Nederlandse als anderstalige literatuur.

Het boek sluit af met een lijst met literaire begrippen en hun definities. Ook hiernaar wordt in de hoofdstukken verwezen.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk onderaan deze pagina het gratis proefkatern of bestel een inzage-exemplaar!

Bij deze uitgave is ook een uitgebreide handleiding met uitwerkingen van de vragen beschikbaar.