Plat-Vorm 1 (thv), handleiding + PPS

ISBN:
978.94.6062.037.9
Auteur: 
Anne Steenbergen
Valka Loohuis
Vak: 
Kunst beeldend/TeHaTex
Plat-Vorm
Niveau: 
Onderbouw mavo
Onderbouw mavo/havo/vwo
Onderbouw havo/vwo
€66,90

De uitgebreide digitale handleiding bij Plat-Vorm 1 (thv) biedt ruime ondersteuning van de methode. Een belangrijk onderdeel van de handleiding is het 'werkboekdeel' met verwerkingsstof. Per deelthema vindt u er een aantal vragen en opdrachtsuggesties als verwerkingsmogelijkheden van de leerstof in het leerboek. Elke pagina begint met een overzicht van de bekende en nieuwe begrippen en beeldaspecten die leerlingen in dit deelthema leren. Ook zijn de kennisdoelen en praktijkdoelen per deelthema omschreven.

De uitgebreide PowerPoints in de handleiding zijn bedoeld voor de introductie van de deelthema's in de klas; in de PowerPoints staan afbeeldingen met daarbij vragen (uit het werkboekdeel) om de leerlingen bij de inhoud van het hoofdstuk te betrekken en die bij hen te introduceren.

Onderaan de pagina vindt u een voorbeeld van de vragen en opdrachten van hoofdstuk 5 Actie.

De handleiding bestaat uit:

  1. Bijlagen met o.a. kernconcepten, kernvaardigheden en kerndoelen, modellen voor creativiteit, planmatig werken en samenwerken;
  2. Techniekkaarten;
  3. PowerPoints;
  4. 'Werkboekdeel': vragen en opdrachten;
  5. 'Werkboekdeel': antwoordmodellen.

Toetsen
Los van de handleiding is een uitgebreid toetsenprogramma beschikbaar.