Sporen van Verandering

ISBN:
978.90.77318.55.3
Vak: 
Kunst beeldend/TeHaTex
Kunst algemeen
Niveau: 
Bovenbouw havo/vwo
€44,50

Een dvd over de ontwikkeling van stijlperioden in de kunstgeschiedenis vanaf de Grieken tot ca. 1800.

De dvd Sporen van Verandering biedt een overzicht van onderstaande stromingen in de beeldende kunst, architectuur en toegepaste vormgeving:

0:00 paleoliticum
3:20 Egypte
11:20 Grieken
17:25 Romeinen
25:08 vroegchristelijk en byzantijns
31:47 romaans
37:53 gotiek
49:03 renaissance
60:03 barok
75:21 rococo
79:00 slot

Van elke stroming worden een aantal exemplarische voorbeelden getoond en worden de kenmerken uitgelegd. De uitleg wordt gecombineerd met muziek uit dezelfde periode. Elk onderdeel wordt afgesloten met een korte opsomming van kenmerken van de disciplines in de beeldende kunst, toegepaste vormgeving en architectuur van de desbetreffende stijlperiode.

De opzet van de dvd Sporen van Verandering is identiek aan die van Twee Eeuwen Verbeelding en sluit aan bij de leerstof voor kunstbeschouwing en kunstgeschiedenis in de beeldende vakken en het vak kunst algemeen (ckv2).

Duur: 80 minuten