stArt, deel 2, docentenhandleiding

ISBN:
978.94.6062.222.9
Auteur: 
Lieke Hammink
Laila van Heiningen
Elisabeth Leenders
Rens van Renswoude
Marinus Verkuil
Vak: 
CKV
stArt
Niveau: 
Bovenbouw havo/vwo
€45,00

Bij stArt, deel 2 is een uitgebreide docentenhandleiding beschikbaar.

Daarin vindt u:

 • Verantwoording van de methode;
 • Suggesties voor het PTA;
 • Beoordelingsformulieren bij onderzoeksopdrachten;
 • Bij iedere module:
  • Instructies, tips & tricks (bijvoorbeeld voor het uitvoeren van opdrachten uit een andere discipline dan de discipline waarin u zich het meest thuis voelt);
  • Voorbeeldantwoorden voor op de vragen;
  • Suggesties om vragen uit te breiden/in te korten;
  • Beoordelingscriteria voor antwoorden;
  • Extra bronmateriaal.

De docentenhandleiding wordt digitaal en op persoonlijke titel van de docent geleverd. Zie onze gebruikersvoorwaarden voor handleidingen voor meer informatie.

Gebruikt u stArt, deel 1? Dan vindt u bovenstaande punten in de handleiding bij deel 1.