Tekenen in Zicht 1, handleiding

ISBN:
978.94.6062.019.5
Auteur: 
Piet den Hertog
Vak: 
Kunst beeldend/TeHaTex
Tekenen in Zicht
Niveau: 
Onderbouw mavo
Onderbouw mavo/havo/vwo
Onderbouw havo/vwo
€30,30

In de docentenhandleiding bij de derde editie van Tekenen in Zicht 1 vindt u de didactische verantwoording voor deze methode voor tekenen in de onderbouw thv.

In deze digitale handleiding vindt u:

 • inleiding over de samenstelling en opbouw van de methode;
 • leerstofmatrix;
 • didactische verantwoording;
 • kerndoelen VO;
 • antwoorden bij de vragen in het leerboek;
 • werkbladen bij de hoofdstukken;
 • suggesties voor het gebruik van de methode;
 • aanbiedings- en verwerkingsmogelijkheden van de stof;
 • extra opdrachtsuggesties;
 • verslag- en analysemodellen; 
 • technische informatie.

 

Tekenen in Zicht sluit uitstekend aan bij de nieuwe kerndoelen met onder andere accenten op:

 • werken aan vakoverstijgende thema's;
 • leren samenwerken;
 • leren analyseren;
 • leren communiceren;
 • leren reflecteren op het leerproces;
 • leren presenteren.

In de leerdoelenmatrix en in de leerstofmatrix vindt u een schema van de toepassing van de vakspecifieke kerndoelen in de methode.