Tekenen in Zicht 1, handleiding

ISBN:
978.94.6062.019.5
Auteur: 
Piet den Hertog
Vak: 
Kunst beeldend/TeHaTex
Tekenen in Zicht
Niveau: 
Onderbouw mavo
Onderbouw mavo/havo/vwo
Onderbouw havo/vwo
€30,30

In de docentenhandleiding bij Tekenen in Zicht 1 vindt u de didactische verantwoording voor deze methode voor tekenen in de onderbouw thv.

In deze digitale handleiding vindt u:

 • Inleiding over de samenstelling en opbouw van de methode;
 • Leerstofmatrix;
 • Didactische verantwoording;
 • Kerndoelen VO;
 • Antwoorden bij de vragen in het leerboek;
 • Werkbladen bij de hoofdstukken;
 • Suggesties voor het gebruik van de methode;
 • Aanbiedings- en verwerkingsmogelijkheden van de stof;
 • Extra opdrachtsuggesties;
 • Verslag- en analysemodellen; 
 • Technische informatie.

Tekenen in Zicht sluit uitstekend aan bij de kerndoelen met onder andere accenten op:

 • Werken aan vakoverstijgende thema's;
 • Leren samenwerken;
 • Leren analyseren;
 • Leren communiceren;
 • Leren reflecteren op het leerproces;
 • Leren presenteren.

In de leerdoelenmatrix en in de leerstofmatrix vindt u een schema van de toepassing van de vakspecifieke kerndoelen in de methode.